Salangen-Nyheter

30 år med jakt og fiske i Ibestad

Stor jubileums-markering i helga

Ibestad Jeger og Fiskerforening har idag rundt 30 medlemmer. Laget fyller nå 30 års jubilieum, og dette markeres i helga. Foto: Ibestad Jeger og Fiskerforening

I helga markerer Ibestad Jeger og Fiskerforening sitt 30 års jubileum. Det skjer med ulike aktiviteter igjennom helga.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 05.08.2022 kl 17:40

ANNONSE
Annonse

Nå er det 30 år med gode minner som er skrevet inn i foreningens historie. Fiskerforeningen ble startet høsten 1991 med en ide om å etablere en jeger- og fiskerforening i Ibestad. 10 engasjerte karer med brei erfaring innen jakt og fiske, samt andre kvaliteter, møttes til diskusjon og det var stor enighet om
dannelse av en jeger- og fiskeforening.

Dette var Ralf Karlsen, Asbjørn Kjæreng og Kjell-Per Nilsen ble valgt til interimsstyre, og etter flere møter og med hjelp fra distriktssekretæren for Nord-Norge, samt fylkessekretæren i Troms, ble foreninga endelig stiftet den 8.april i 1992.

Man satt seg da mål for at foreningen skulle:

- å kultivere fiskevann (bollavannet, bollamevannet)
- være en portal for barn og unge som ville lære seg om fiske og
fangst i naturen (bl.a. isfiskekonkurranser i bollamarka)
- Drive rypetelling/oversikt over småviltbestanden/balanse
- Intern kursing og opplæring (jegerprøveintruktører, fluefiske, etc)
- Oppsyn jakt/fiske
- Arbeid opp mot innlandsfiske og mot viltnemda
Å drive lag og forening handler i størst grad om dugnad og fellesskap.
I løpet av 30 år har det vært lagt ned utrolig mange dugnadstimer både
utenfor og innenfor utmarksgjerdene. Noen av de største hjertesakene i
laget til å begynne med var Lavvoen som var plassert ved
Bollamevannet og realiseringen av Kobbetjønna friluftsområde.

Lavvoen blei et svært populært og attraktivt møtested på siste halvdel av 90-tallet og starten av 2000, som stod tilgjengelig for alle som ferdes i marka, men som også krevde samspill mellom forening, grunneierlag og kommunen for å fungere. Lavvoen ble til slutt tatt av uvær, og det gikk noen år før foreninga kjøpte inn en ny trelavvo, som da ble oppsatt ved Krokvannet, hvor den står den dag i dag – tilgjengelig for alle som rusler forbi.

Eget område som stort prosjekt

Kobbetjønna blei et stort prosjekt som startet med planlegging i 1994. Det ble jobbet med søknader og avtaler oppimot kommunen for disponering av området, samt mange planleggingsmøter og mange
dugnadstimer som resulterte i innvielse av området høsten 1998. Da var dammen utbedret og gjort dypere, samt elvetilløpet ble bearbeidet for at ørret/sjøørret skulle på gode gyte- og leveforhold. Mange barn og unge har lært seg å kaste med fiskestang i denne dammen, mye takket være at området er så tilgjengelig og per i dag innbyr til slik aktivitet. Byggene som var ført opp i –98 var grillbua og toalettbygget med redskapsbod. Først i 2008 ble “Nordavindshallen” ført opp.

Det er ingen tvil om at Ibestad Jeger og Fiskerforening har også vært et betydelig tilskudd i kulturlivet i Ibestad, der foreninga i samarbeid med Ibestad IL har sørget for å fylle ei fast helg
hver sommer med aktiviteter og sosialt samvær for barn og voksne i alle aldre. Dette har vært fast takst i mange år, helt til det ble for få pådrivere til å klare å gjennomføre. Men vi har troa på at dette skal vi få til igjen, med forutsetning om at dugnadsånden gjenreiser seg fra dvalen.

Det er selvsagt bakt god kake til jubileumsmarkeringen i helga. Foto: Ibestad Jeger og Fiskerforening

Frivillig arbeid

Det frivillige arbeidet er grunnlaget for at jeger og fiskerforeninga i Ibestad skal fortsette å eksistere i framtida, og forhåpentligvis kunne vedlikeholde og videreutvikle dette området som har et så stort potensial. En av de største utfordringene er å rekruttere medlemmer, spesielt de unge.

- Mange har stilt opp på dugnad, på arrangementer og tilstelninger opp gjennom årene, både medlemmer og ikke-medlemmer. Uten alle disse hadde vi ikke vært her i dag og feiret foreningas 30 år. Tusen takk til alle de som har stilt opp for oss, og til dem som fortsatt vil gjøre det i framtia. Vi håper at foreningen vil eksistere i mange år til framover, sier leder Geir Ivar Frantzen Jacobsen til nettavisen.

Det er satt opp et omfattende program i helga for å markere 30 år med jakt og fiskerforening i kommunen. Se programmet under her:

Fredg 5.august:

Ibestad Kulturhus kl.19.00

Info.ang.foreninga.
Hva er blitt gjort og hva er planene fremover.

NJFF film,jakt og fiskelandet Norge.

Fri entre.
Kafe m/enkel servering.

Lørdag 6.august i Kobbetjønna

Kl.12:00 påmelding skotthelle og fiskekonkuranse.
Kl.14.00-16.30 Fiskekonkuranse
Kl.15.00 Start skottehelle.
Kroner 50 pr.persjon Kroner 100 pr.par

Kafe. Salg av kaffe,brus,sveler og grillmat.

Gratis pølse og is til alle barn.

Kl.17.30

Minneplater
Premieutdeling

Klargjøring til fest

Klokka 21.00

Fest med salg av Øl,vin,mineralvann og grillmat.
Trinity spiller opp til dans

Søndag 7.august kl. 13.00

Guida tur til Sula. Ansvarlig Geir Ivar.
Start ved Parten.

ANNONSE
Annonse