Salangen-Nyheter

Ordføreren svært godt fornøyd:

Storslått økning

Ordfører og næringssjef i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo er svært glad for økningen i detaljehandelen i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen øker mest i omsetning innen detaljhandel i Troms fra 2013 til 2014. - Dette er svært positivt og viktig utvikling som viser at næringslivet i Salangen jobber godt, sier ordfører Sigrun W. Prestbakmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Tallene sier sitt. I fra 72.259,- kr pr. innbygger i 2013 til 75.861,- kr i 2014. Dette er en økning på 3.602,- kr pr innb fra 2013 til 2014.  Ingen kommuner i fylket kan vise til en slik vekst fra 2013 til 2014. - Det viser at Salangen med handelssenteret Sjøvegan styrker seg som handelssenter i en større region. Kun kommunene Tromsø, Harstad, Lenvik og Nordreisa har større omsetning pr. innbygger enn Salangen i Troms, men ingen har slik økning som Salangen fra 2013 til 2014. Økningen gjør at Salangen puster Nordreisa i nakken som handelssted i fylket, når det gjelder omsetning pr innbygger, sier en svært godt fornøyd næringssjef og ordfører i Salangen, Sigrun W. Prestbakmo.

Sjøvegan har styrket seg

I følge Wiggen Prestbakmo føyer økningen seg pent inn i rekken av år med jevn økning innen handel i Salangen og viser at Sjøvegan over år har styrket seg betydelig. - For få år siden var detaljhandelomsetningen både i Bardu og Målselv større pr. innbygger enn i Salangen, nå har Salangen klart større tall å vise til, sier Sigrun. I følge henne er dette en posistiv og viktig utvikling, som viser at næringslivet i Salangen jobber godt, og over tid lykkes med å utvikle Sjøvegan videre som handelssenter. - Denne utviklingen er det selvsagt viktig å opprettholde gjennom et godt samarbeid lokalt, i utviklingen av Sjøvegan som handelssenter, der både kommune, næringsliv og øvrige aktører er viktige aktører, avslutter Sigrun Wiggen Prestbakmo.