Salangen-Nyheter

Studiesenteret.no vever nett

Det nasjonale distriktsnettverket Studiesenteret.no har vokst kraftig de siste åra. Nå veves tråder for å styrke nettverket.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Daglig leder, Lars Utstøl er glad for satsingen som nå gjøres innenfor Studiesenteret.no.

Denne uka inviterer Studiesenteret.no til konferanse med nettverk som tema, og en internasjonalt anerkjent foredragsholder er trekkplaster.

Læring i distriktsnettverk

Studiesenteret.no er en nasjonal nettverksorganisasjon som formidler studier og kurs til innbyggerne i distrikts-kommuner.  - Studiesenteret.no sørger for kompetanseutvikling i distriktene, og gjør det på en effektiv måte, forklarer nettverksarkitekt Astrid Høgmo i Studiesenteret.no.

Fra starten

Astrid Høgmo var med på å starte nettverket i år 2000, som først ble kalt Midt i Norden, og i 2005 fikk navnet Studiesenteret.no. I høst er 64 norske kommuner direkte eller indirekte medlemmer av nettverket. De fleste er små distriktskommuner, med få innbyggere. Ved å være en del av nettverket kan de små kommunene til sammen ha mange nok studenter til å få studietilbud. Flere høgskoler og kursleverandører er del av nettverket, og bidrar med et bredt tilbud.

Nettverk som metode

Astrid Høgmo mener nettverksorganisasjonen utnytter og får ut reelle ressurser som ligger i nettverket. I Studiesenteret.no har nettverkstanken vært sterk helt fra starten.

- Allerede for ti år siden leste jeg amerikanske Sally Helgesens bok om nettverk, eller Web of inclusion, som hun kaller det, sier Høgmo. Helgesens tanker har vært aktivt brukt i videreutvikling av organisasjonsmodellen.

- Nettverket handler om å legge fokus på ytterkantene av organisasjonen, la kreativiteten blomstre og samtidig styre skuta, forklarer Høgmo.

God kapasitet

Sally Helgesen er en av verdens fremste kapasiteter på nettverksorganisasjoner. Hun skriver bøker, holder foredrag og er mye brukt i utvikling av organisasjoner og bedrifter. Hennes kundeliste består blant andre av selskapene Microsoft, IBM og US Army College of War. Nå kommer hun til Norge for å utvikle Studiesenteret.no til et bedre nettverk. - En nettverksorganisasjon er avhengig av å bruke tid og krefter på relasjoner i, og forståelse for nettverk, sier Høgmo. Derfor er det naturlig at Studiesenteret.no arrangerer en konferanse med nettverk som tema. Sally Helgesen skal holde foredrag og være med på workshop sammen med deltakerne.

- I tillegg har vi med oss forelesere fra Norge for å få norske tanker og perspektiv på dette med nettverksorganisasjoner, sier Høgmo.

Praktisk informasjon

Geografisk er det en utfordring å samle så mange distriktskommuner i Norge, og av praktiske hensyn er konferansen lagt til Ullevål stadion i Oslo. Tidspunktet er 18. til 20. september. Foredraget med Sally Helgesen fredag 19. september er åpent for alle, mens programmet torsdag og lørdag er ment for de som er med i Studiesenteret.no

Foto: Jon Henrik Larsen

ANNONSE
Annonse