Annonse
Salangen-Nyheter

Tor Lyngmo og Fjellkysten Hotell...

Styrker tilbudet

Styret i Fjellkysten AS har vedtatt å innrette og styrke selskapets ressurser med aktiviteter og fokus på profilering av Fjellkystens satsningsområder.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

På bildet:

Hotelleier i Lavangen, Tor Lyngmo ønsker å styrke aktivitetstilbudet fra hotellet.

Med fjellvandring, fuglekikking og jordnære opplevelser vil gjestehuset Fjellkysten være et fortrukket sted for et nasjonalt så vel som et internasjonalt marked. Det går det fram i en pressemelding. Fjellkysten AS, Lavangen Fjellvandrerlag og Aa-Gård har inngått intensjons- og samarbeidsavtale og ser mulighet for bærekraftig verdiskapende økoturisme.


Digitalisering

Fjellvandrerlaget ar over år utviklet et digitalisert turkart med GPS posisjoner som har skapt et unikt utgangspunkt for lokalt samarbeid med en positiv kommune mot den mest etterspurte ferieform i et europeisk trendbilde, nemlig vandring/fjellvandring. Fjellkysten AS har i tillegg inngått 5 års samarbeids, salgs- og markedsførings-avtale med Din Tur.


Markedsutvikling

Samarbeidet åpner for produkt- og markedsutvikling for "Birdwatching". I Troms og spesielt i de østlige delene har mange fuglearter man ikke finner i Europa. Barskogen i Lavangen huser et mangfold av arter som alene vil gjøre turen til Fjellkysten vellykket. Samtidig ligger stedet i umiddelbar nærhet til kysten som kan tilføre en europeisk fugleturists artsliste ytterligere 30-40 arter.


Egen student

Det er inngått avtale med Høgskolen i Harstad (HiH) utplasseres fransk reiselivs-student fra Université de Brest i praksisplass på Fjellkysten for 6 måneder oppstart fra medio februar. Markedspotensialet for naturbaserte opplevelser i Norge kommer fra Tyskland, Nederland og Frankrike.


Dimensjoner stort

Fjellkysten AS dimensjonerer i 2009-10 med (skilting, guiding, vertskap, sikkerhet/forsikring) for bestillingsklare produktpakker med fremtidig satsning og kvalitetssikring i alle ledd mot ulike former for "ferie til fots" eller vandring.

Produktpakker forventes publisert ca 1. kvartal 2010. Markedet for fuglekikkere, spesielt fra England viser stort potensial. Utvikling av et nøyaktig kartverk med fotoskjul og beskrivelser "when and where to birdwatch" med Fjellkysten som utgangspunkt er tilbud som kommer i deler av året som normalt er lavsesong i Norge.

Arkivfoto: Jon Henrik Larsen

Annonse