Salangen-Nyheter

Ambulansehelikopterbase til Evenes:

- Svært godt fornøyd

Leder i Sør Troms regionråd, og ordfører i Salangen kommune, Ivar B. Prestbakmo er svært glad for at det nå vil bli etablert ambulansehelikopterbase på Evenes. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Helse Nord har bestemt seg for å etablere en ny base som vil dekke 120.000 mennesker i Midtre Hålogaland. Det er regionrådsleder og ordfører Ivar B. Prestbakmo (bildet) svært glad for.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ordfører i Salangen, og regionrådsleder Ivar Prestbakmo er svært fornøyd med avgjørelsen. - Som leder i Sør-Troms Regionråd og ordfører i Salangen, er undertegnede svært godt fornøyd med at styret i Helse Nord har besluttet at det skal etableres en base for ambulansehelikopter på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Dette betyr en betydelig forbedring av ambulansehelikopterberedskapen for 120.000 mennesker i Midtre Hålogaland, sier Prestbakmo til nettavisen.

Prosess

Som tidligere skrevet har Sør-Troms Regionråd siden 2010 jobbet aktivt og målbevisst for å få gjennomslag for etablering av en ambulansehelikopterbase på Evenes. Dette slik at befolkningen i Sør-Troms, deler av Midt-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten skulle få en akseptabel helikopterdekning på linje med de fleste andre områdene i landet. I dag er det lokalisert ambulansehelikopter i Bodø og Tromsø. Innenfor en 20 minutters flytid fra disse er altså 120.000 mennesker utenfor akseptabel dekning. Med lokalisering av et nytt ambulansehelikopter på Evenes vil man både få en helt annen dekning og man reduserer faren for at helikopter er ute i annet oppdrag, når behovet er der.

Vedtak

Det fremgår fra Helse Nord at prosessen tok nærmere to timer med diskusjon i styret, før det ble flertall for at Midtre Hålogaland sitt ambulansehelikopter skal ha base på Evenes. Vedtaket ble gjort med 7 mot 3 stemmer. Lokaliseringen var vanskelig, da valgene stod mellom Evenes og Stokmarknes lufthavn. - Regionrådet legger til grunn at man nå klarer å få på plass ambulansehelikopterbasen på Evenes innen utgangen av 2014 og vil følge saken videre med det utgangspunkt, avslutter regionrådsleder Prestbakmo.

ANNONSE
Annonse