Salangen-Nyheter

Salangen kommunestyre

Tar opp lån til kunstgressbane

Salangen kommunestyre vedtok i går å stå som eier av en ny kunstgressbane på Idrettsheia. Dermed tar de opp et lån på 3.6 millioner kroner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

På bildet:

Gledes-smilene var løs når avgjørelsen om støtte til kunstgressbane var gjort. Her ser vi Ronald Martinsen (t.h) og Jan Lind (t.v).

Hele kunstgressprosjektet er kostnadsberegnet til 6,8 millioner kroner. I går vedtok kommunestyret i Salangen å formelt stå som eier av anlegget. Dermed sparer SIF Allianse et momskrav på 25 prosent. Noe som vil utgjøre ca 1,1.million kroner. Den resterende finansieringen, blant annet tippemidler på ca. 2,9.millioner kroner, samt dugnad utgjør en stor del av finansieringen.


Mangler 1,3.millioner kroner

Fremdeles mangles ca.1,3.million kroner til fullfinansieringen. Salangen kommune skal ta opp saken under høstens kommunestyremøte, og diskutere om de går inn med egenkapital i prosjektet, og på hvilken måte.


Syv stemte i mot

Under avstemningen endte det på tolv mot syv stemmer for forslaget. Arbeiderpartiet og Senterpartiets representanter var fristilt i forbindelse med denne saken. Flere av kommunestyrets representanter rettet kritikk mot fremgangsmåten SIF Allianse hadde gått fram på i denne saken.


Må prioritere andre ting foran

Grunnet stram økonomi i Salangen kommune kunne leder av Salangen Arbeiderparti, Sylvi Berg Isaksen ikke gå inn for framlagte forslag fra formannskapet.  - På nåværende tidpsunkt blir det vanskelig å stille dette prosjektet opp mot skole og helseproblematikken i Salangen, begrunnet Berg Isaksen overfor nettavisen.


Tok kritikken fra politikerne

Leder i SIF Fotball, Ronald Martinsen tok kritikken som kom fra politikerne i Salangen til etterretning. Nå fortsetter arbeidet til SIF Allianse med å velge leverandør av kunstgresset. Til høsten kan det se ut som at hovedbanen, med nytt kunstgress og lysanlegg vil stå klart til bruk.

Skal bruke 150.000 på rådgivning

Kommunestyret vedtok samtidig i går og gå for innstillingen fra formannskapet om å ta opp et lån på 150.000 kroner. Dette skal brukes til utredning av svømmebassenget i Salangen kulturhus. Nytt renseanlegg ved det nåværende svømmebasseng, er kalkulert til ca. 800 000 kroner. Etter at bassenget ble tømt viser det seg at det må også brukes ca. 1.million kroner i tilegg til renseanlegget.

Alle foto: Jon Henrik Larsen

Annonse