Salangen-Nyheter

Tjentland på plass i Ibestad:

Tatt i mot som ny prest

Oddgrim Innerå, Marianne Molund og Tor Meyer. Fremst er prost Arne Håkonseth og sokneprest Anne Beate Tjentland. FOTO: HELGE MOLUND

I går søndag 30.august var det offisiell innsettelsesgudstjeneste for ny sogneprest i Ibestad og Andørja sogn Anne Beate Tjentland.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Personer både fra Andørja menighet og Ibestad menighet var tilstede i Ibestad kirke på formiddagen.

Prost Arne Håkonseth deltok også med egen velkomsttale og biskopelig hilsen, og leder i Ibestad menighetsråd Tor Meyer leste biskopens tjenestebrev.

Vegard Innerå var kirketjener, menighetsrådsmedlem i Ibestad menighetsråd Marianne Molund og leder i Andørja menighetsråd Oddgrim Innerå var tekstlesere, Helge Molund var kantor.

Anne Beate Tjentland er på plass som ny sogneprest i Ibestad og Andørja sogn. FOTO: HELGE MOLUND