Salangen-Nyheter

Salangen Arbeiderparti ønsker:

Tettere samarbeid

Etter årsmøtet sist mandag har Salangen Arbeiderparti kommet med en felles uttalelse i forhold til kommunesammenslåing. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Etter årsmøtet sist mandag har Salangen Arbeiderparti kommet med en felles uttalelse i forhold til kommunesammenslåing. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen Arbeiderparti avholdt mandag sitt årsmøte på Huset Mot Havet. Det ble vedtatt en felles uttalelse som klart tar sikte på tettere interkommunalt sammarbeid.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Under mandagens årsmøte i Salangen Arbeiderparti ble det blant annet vedtatt en felles uttalelse angående Salangen Aps syn på hvordan kommunene i fremtiden bør sammarbeide for å ta vare på og etablere nye arbeidsplasser, i tillegg til å kunne sikre kvaliteten på lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester i fremtiden.


To alternativer

Det ble på møtet diskutert to utviklingsalternativer. Den første av disse to var å bestå som selvstendige kommuner, men sammarbeide om enkelte oppgaver, hvilket det i dag allerede gjøres i ett hvist omfang, blant annet i forhold til kontroll av barnehager, drift av brannvesen, og barnevern. Det andre av de to alternativene som ble diskutert på møtet var å organisere seg i en større kommunal enhet, altså å danne en storkommune. - På basis av frivillighet arbeides det samtidig med å avklare med omkringliggende kommunepartier om det finnes ett reelt grunnlag for å gå inn i konkrete drøftinger om en storkommune, heter det i uttalelsen.

Interkommunalt organ

Hvis man velger det første alternativet mener lokallaget at det må opprettes ett interkommunalt organ. Dette organet skal ifølge uttalelsen være med på å styrke planmessig utvikling av tverrkommunale tiltak. Det ble ikke tatt ett direkte standpunkt i forhold til hva lokallaget ønsker å gå for, men de ønsker å utrede begge alternativene.

Annonse