Salangen-Nyheter

80 mill. til renere fjorder og vassdrag:

Tidenes pott til opprydding av marin forsøpling

– Pengene skal gå til holdningsskapende arbeid, metodeutvikling og inspirasjon til opprydding av marin forsøpling, sier miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Troms, Evy Jørgensen.

SJØVEGAN: Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Troms, Evy Jørgensen oppfordrer alle lag og foreninger til å søke om midlene som nå er satt av til rydding av marin forsøpling.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det er satt av ikke mindre enn 80 millioner kroner som Miljødirektoratet skal dele ut til lag, organisasjoner og bedrifter som vil være med å bidra på et veldig viktig tiltak. Marin forsøpling er et stadig økende problem og bare i 2017 ble det ryddet 1374 tonn søppel fra den norske strandsonen i følge fylkesmannens nettsider. Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Troms, Evy Jørgensen forteller at det er tidenes pott som er satt av til dette formålet, og oppfordrer dermed lag og organisasjoner til å søke om støtte til å være med å gjøre Norges mange enestående fjorder og vassdrag renere.

Kan slå seg sammen om en felles søknad

Ettersom minste søknadsbeløp er satt til 300 000 kroner oppfordres det at flere lag og foreninger kan gå sammen om en søknad. Dette hovedsakelig for at oppryddingen kan gjøres bedre koordinert, og medføre en mer effektiv innsats. Arbeidsoppgavene vil ikke kun gå ut på at man plukker søppel i fjæra, men også til å foreta kartlegging over steder hvor det kan ligge eierløst søppel som kan ende opp i havet, være med å finne effektive måter for å rydde søppel på havbunnen. I tillegg til å rydde søppel i og rundt vassdrag, elver og innsjøer.

Åpen til forslag om metodeutvikling

Pengestøtten miljødirektoratet utgir kan også benyttes som motivasjon og premie i forbindelse med konkurranser om hvem som rydder mest søppel. Det er også ønskelig å komme med forslag og bidrag i forbindelse med metodeutvikling til rydding av havbunnen. – For de som har spørsmål rundt søknaden eller ønsker litt inspirasjon bes det enten å besøke miljødirektoratets hjemmesider eller ta kontakt på telefon sier miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Troms, Evy Jørgensen.