Salangen-Nyheter

— Salangen er en gammel samisk bygd:

Tilbake til røttene

Salangen Sosialistisk Venstre søker blant annet å gjøre Salangen til et samisk språkforvaltningsområde. Svein-Magne Forsgren forklarer dette med den samiske historien kommunen har. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

SJØVEGAN: Før 1900-tallet var Salangen stort sett en samisk kommune. Derfor kan Salangen bli et samisk språkforvaltningsområde.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

— Kart og folketelling fra 1650 viser at bebyggelsen fra Rotvika, innover Salangen, på sørsiden av Laberg, på Sjøvegan og videre utover var alt samisk, forteller Svein-Magne Forsgren på telefon. Han har tilbrakt mye tid med å studere kart og andre studier, og sier at det fremgår også fra gamle kirkebøker og i doktorgrad skrevet om den samiske befolkningen at det alltid har vært samer i Salangen. — Salangen er en gammel samisk bygd, sier han. Dette var ikke samer som drev med reindrift, men kystsamer som drev med hav og fiske.

Røtter tilbake til vikingtiden

Den samiske historien går langt tilbake. — Det var kystsamene som bygde vikingenes skip, forklarer Forsgren. Den gang var det ikke noe problem å være same, mener han, men da samer utover 1800-tallet ikke fikk eie jord, samene begynte å nedtegne seg som norske og fornorskingsprosessen begynte, ble samisk etnisitet et problem.

Et mørkt kapittel

— Norge var nettopp blitt et eget land, og problemet de så den gang var at man ikke kunne stole på samene fordi de bevegde seg på tvers av landegrensene, sier Forsgren. Det var viktig at de skulle være norske. — I dag er det greit å være same, men på 1900-tallet ble folk plaget og ertet, og det var ikke mobbing som i dag, men skikkelig vond mobbing, sier han videre. Derfor var det mange som begynte å benekte at de var samer, og i dag er det fremdeles mange som gjør det. Forsgren forteller at hans oldefar var det siste leddet i familien som snakket samisk, og at etter det forsvant det ut av familien. — Barn ble ertet og plaget slik at de fornektet at de var samiske, og dette var jo noe myndighetene ville, mener han.

Samisk språforvaltningsområde

Ifølge Forsgren er det samiske navn over alt i Salangen. Kommunestyret skal ha vedtatt at det skal settes ut samiske navneskilt, men han er ikke sikker på hvordan det går med prosessen. Om å gjøre Salangen til samisk språkforvaltningsområde, som Salangen Sosialistisk Venstre ønsker, sier han at Salangen historisk sett har hatt et større samisk område enn Lavangen, og Lavangen er allerede et samisk språkforvaltningsområde. — Det er teit, når du kommer i åttende klasse på skolen, også får du lære spansk men ikke samisk, mener han. — Det ville ikke medføre voldsomme utgifter for Salangen kommune, og det handler jo om å gå tilbake til røttene og å ta tilbake den kulturen som tilhørte kommunen, avslutter han.