Salangen-Nyheter

Helt greit og være tannlege:

Tjente best i 2014

Tannlege Saji Varughese tjente best i Salangen i 2014. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Tannlege Saji Varughese (bildet) er den salangsværingen som tjente mest i 2014. Varughese driver til daglig som privatpraktiserende tannlege.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Den 51 år gamle tannlegen Saji Varughese tjener godt på og være tannlege. I 2014 hadde han en inntekt på 2 418 672 kroner. Og en formue på 2 884 191 kroner. Derimot betalte Varughese godt til fellesskapet, med en skatt på 1 146 479 kroner.

Lars A. Nesje kommer på en 2.plass på inntektstoppen i Salangen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Solid inntekt

Kommunelege Lars A. Nesje har ikke noen dårlig inntekt. I 2014 tjente han 1 935 102 kroner, og har en formue på 3 901 413 kroner. Nesje betalte 912 145 kroner i skatt i 2014. På en tredjeplass på inntektstoppen i Salangen kommer en annen lege, nemlig 60 åringen Anne Hensrud. Hun hadde i 2014 kroner 1 878 220 kroner i inntekt, og har en formue på 3 473 358 kroner. Hensrud betalte 871 245 kroner i skatt i 2014.

Stor formue

På formuetoppen i Salangen er det fremdeles opprettdretter Odd Bekkeli (69) som troner på toppen, med en formue på hele 98 844 062 kroner i 2014. Like etter kommer daglig leder og medeier av Indlandet Automobilverksted AS, Einar Fjeldstad (60) med en formue på 11 823 605 kroner i 2014.

Odd Bekkeli innehar den største formuen av alle innbyggere i Salangen kommune, i 2014. FOTO: JON HENRIK LARSEN