Salangen-Nyheter

Formannskapsmøte tirsdag:

Tok opp Høgda-veien

Lokalpolitikerne var samlet til formannskapsmøte tirsdag formiddag. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

SJØVEGAN: På formannskapsmøtet tirsdag var var veien over Høgda en egen sak. Etter en del diskusjoner frem og tilbake og forklaringer, kom politikerne til en innstilling som skal legges frem for kommunestyret.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Tirsdag var det møte i formannskapet i Salangen kommune. Her var Høgdaveien en egen sak og flere av innbyggerne i Bekkebotn var møtt frem.  Det ble litt snakk frem og tilbake over innstillingen i sakspapirene og om hva som var mulig å gjøre. Administrasjonssjefen i Salangen kommune innformerte litt om hvordan den økonomiske situasjonen i kommunen lå an, og om det skulle gjøres noe med veien i år så måtte dette taes ut av driftsbudsjettet, og kom til å gå på bekostning av andre avdelinger i kommunen.Underskudd

Salangen kommune ser ut til å gå mot et underskudd på 2 millioner kroner i år og alle avdelingeer har fått beskjed om å spare. Administrasjonssjefen i kommunen informerte om at hvis formannskapet gikk inn for å gjøre midlertidige utbedringer av veien allerede i høst ville dette føre til enda større underskudd. Det ble også informert om at det anbudet som kommunen hadde innhentet fra Søvegan Maskin og Transport, ikke var et anbud, men teknisk sjef som hadde gjort en kostnadsberegning på utbedring av veien med informasjon fra dagens drifter av strekningen, som per i dag innehaves av Sjøvegan Maskin og Transport.Nødløsning

Gårdagens avgjørelse innebar to muligheter. Det ene var å gå for en midlertidig reparasjon slik at veien kunne holdes åpen i vinter. Dette er beregnet til en kostnad på 556.000 kroner. Det andre var å stenge veien for i vinter og vedta ei full utbedring og oppgradering av veien i 2012. Dette ligger med ei kostnadsramme på 1,4 millioner kroner. Siden dette også dreier seg om en oppgradering av veien bør dette være mulig å delvis lånefinansiere, et ønske fra Salangen Arbeiderparti.

Flere av kommunens innbyggere var samlet under formannskapsmøtet tirsdag. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Vedtaket

Innstillingen til kommunestyret ble til slutt at veien skal stenges i vinter, og at det taes sikte på å gjøre en totalrenovering med oppgradering av Høgdaveien i 2012. Under behandlingen av saken fulgte innbyggerne i salen med hele tiden, og når innstillingen ble vedtatt og formannskapet gikk over til neste sak, forlot tilhørerne formannskapssalen.Følger med

Etter at de kom ut fra møtet kom kommentarene. - Dette var som forventet, men vi er fornøyd. Vi kan leve med stengt vei en vinter til, så lenge det blir gjort noe og dette blir den siste, sier Mette Grand Fredriksen til nettavisen. Men helt sikre er de ikke. De er fortsatt redd for at dette skal være en mulighet for kommunen til å trenere saken og utsette den enda lengre, slik at det ikke blir gjort noe i 2012 heller. -Vi kommer til å følge med dem videre og vi håper at  de har ryggrad nok i kommunen til at de holder sine løfter, sier Mette Gran Fredriksen bestemt.