Salangen-Nyheter

Fagforbundet spør partiene:

Tre av fem har svart

Fagforbundet ønsker å identifisere likheter og ulikheter i politikken til partiene i Salangen. FOTO: KARI TVEIT

SJØVEGAN: - Politikken i Salangen er spesiell. Det er stor grad av enighet på tvers av partiene og det kan være en utfordring å identifisere forskjeller, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Salangen, Kim Håkon Pedersen (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Fagforbundet ønsker å identifisere likheter og ulikheter i politikken til partiene i Salangen som stiller liste ved årets kommunevalg. Derfor har medlemsorganisasjonen laget en undersøkelse med spørsmål om saker som medlemmene er opptatt av. - Vi kan jo lese i Høyre sitt partiprogram at de vil konkurranseutsette og privatisere kommunale tjenester. I tillegg vil partiet jobbe for å redusere kommunen sine pensjonsforpliktelser, og de er jo saker som er viktig for våre medlemmer å kjenne til, sier Pedersen i Salangen-Nyheter.

Les partiprogrammene

Pedersen mener det er viktig at medlemmene setter seg godt inn i partiprogrammene. - Selv om det er et lokalvalg vi skal ha nå, så er det viktig å se på politikken som føres på sentralt nivå. Det ligger noen ideologier der som de lokale politikerne også har i ryggmargen, selv om det ofte ikke kommer like godt frem, sier Fagforbundets tillitsvalgte i Salangen.

Tre har svart

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har svart på spørsmålene, mens Høyre og Kristelig Folkeparti har valgt å avstå. - Som fagforening er vi jo glad for at de fleste partiene i Salangen har en stø politisk kurs, og at den i stor grad harmonerer med medlemmene i Fagforbundet sine interesser, sier Pedersen.

Se spørsmålene og svarene fra de ulike partiene her.