Salangen-Nyheter

Nye arbeidsplasser i Astafjorden:

Trenger arbeidskraft

Salaks, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm er på stand under Akva Nor 2015 messa i Trondheim i disse dager.

SJØVEGAN: Sammen med Troms Fylkeskommune deltar havbruksbedriftene Salaks, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm på stand på Akva Nor 2015 i Trondheim. Målet er å rekruttere mer arbeidskraft til nye virksomheter i Astafjorden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Salaks AS bygger nytt settefiskanlegg på Salangsverket i Salangen. Samtidig bygger Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm et nytt industribygg i Gratangen som skal huse anlegg for produksjon av mel og olje, i tillegg til en egen kassefabrikk.

Stort behov for arbeidskraft

Produksjonen i Salangen vil gi 10 til 15 nye arbeidsplasser, mens selskapene i Gratangen vil tilby 18 til 20 nye arbeidsplasser. - Bedriftene i Astafjorden vil tilby både tradisjonelle industriarbeidsplasser og arbeidsplasser med krav til ulike typer fagkompetanse, eksempelvis ingeniør eller akvakulturstudie, sier Cato Haakseth i omstillingsprogrammet Spire i Gratangen kommune.