Salangen-Nyheter

Skogrydding i Salangen:

Troms Kraft rydder skog

Bildene er tatt fra Strokkenes. Som en del av myndighetenes lovpålagte vedlikeholdsarbeid foretas rydding av høy - og lavspenningsluftlinjer i månedene mai til november av Troms Kraft AS. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Bildene er tatt fra Strokkenes. Som en del av myndighetenes lovpålagte vedlikeholdsarbeid foretas rydding av høy - og lavspenningsluftlinjer i månedene mai til november av Troms Kraft AS. FOTO: JON HENRIK LARSEN

STROKKENES: Som en del av det lovpålagte vedlikeholdsarbeidet skal Troms Kraft foreta rydding av vegetasjon langs høy- og lavspenning luftlinjer på utvalgte områder i Salangen og i andre kommuner, deriblant Bardu og Målselv.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Ryddingen gjøres for å sikre en god og stabil strømlevering og for å opprettholde krav til personsikkerhet som er satt av myndighetene. Berørte grunneiere vil bli varslet før ryddingen igangsettes. Det håpes på ett godt samarbeid mellom begge parter da det er store geografiske områder som skal ryddes. Dette er et arbeid som må gjøres med gjevne mellomrom for at ikke vegetasjonen skal være til hinder for linjene som kan medføre skader og ødeleggelser.

Annonse