Salangen-Nyheter

Jobber sammen for:

Trygge kommuner

På bildet: Kolbjørn Sjøseth(t.h) Simon Berg Isaksen(midten) og Øystein Ånesen(t.v) er med i prosjektet ”Troms fylke – trygt og tilgjengelig”. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Troms fylkeskommune og ”NORSAFETY AS” har gått i samarbeid om prosjektet ”Troms fylke – trygt og tilgjengelig”, der målet er å få Troms Fylke godkjent som et trygt lokalsamfunn.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er så langt 16 kommuner og en fylkeskommune i Norge som har klart å oppnå en status som ”Trygt lokalsamfunn”. Harstad var i 1994 den første kommunen i Norge som fikk en slik godkjenning og Sogn og Fjordane var i 2005 den første fylkeskommunen som oppnådde det samme. Det er flere kommuner og fylkeskommuner som er underveis med søknader. Harstad er fortsatt den eneste kommunen i Troms og Nord-Norge som har denne godkjenningen og Harstad vil i inneværende år søke om regodkjenning for andre gang. I 2009 startet Salangen og Lavangen kommune et prosjekt der Troms fylkeskommune og ”NORSAFETY AS” har gått i samarbeid om ”Troms fylke – trygt og tilgjengelig”.

Store mål

Prosjektet ”Troms fylke – trygt og tilgjengelig” har som formål å legge til rette for en søknad om godkjenning av Troms fylke som et trygt lokalsamfunn i tråd med de krav og kriterier som er satt av ”WHO”. Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvilken praksis Troms fylkeskommune må utvikle, i samarbeid med kommunene og statlige myndigheter i Troms fylke, for å kunne oppnå en godkjenning som et trygt lokalsamfunn. Prosjektet har blant annet også som delmål å bidra til økt kunnskap og kompetanse i offentlig forvaltning og privat næringsliv i Troms fylke om relevante tiltak for å nå prosjektets hovedmål, utvikle kompetanseprogram/kursopplegg i forhold til viktige målgrupper.

Et godt samarbeid

Det er Troms fylkeskommune og ”NORSAFETY AS” som samarbeider med prosjektet. NORSAFETY AS eies av Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen i Harstad, og Høgskolen i Harstad. Selskapet ble stiftet i 2003 med formål å etablere et kompetansesenter innen skadeforebygging og sikkerhet. Ulike fagmiljø i Harstad har gjennom de siste 20 år utviklet en betydelig kompetanse innen skaderegistrering og praktisk skadeforebygging. Harstad fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i 1994. Selskapet har siden juli 2008 daglig leder i full stilling og rådgiver i deltidsstilling. Selskapet vil tilsette mer personale dersom foreliggende prosjekt kan iverksettes og arbeidet med kompetansesenter kan videreføres.

Langt prosjekt

Prosjektet startet i 2009, og det foreslås at det har en varighet på 2,5 år, med oppstarten i januar 2009 og avslutningen i juni 2011. Prosjektet har blitt delt inn i tre hovedfaser. Fase 1, konsept-/kursutvikling og restfinansiering; januar – juni 2009. Fase 2, metodeutvikling og utprøving i region Sør-Troms; juli 2009 - juni 2010. Fase 3, implementering i hele fylket og utforming av søknad; juli 2010 - mai 2011, forteller deltaker i prosjektgruppen Kolbjørn Sjøseth.

Gode initativtakere

Initiativtakere til prosjektet er ordførere Ivar B. Prestbakmo og Viktor Andberg. Ellers med i prosjektet er Øystein Ånesen, Gunnar Sæbø, Kolbjørn Sjøseth, Tore Ratkje, Simon Berg Isaksen og politibetjent Bjørn Hugo Solvang.

ANNONSE
Annonse