Salangen-Nyheter

Politikerkrig på skolen:

- Tull fra fylkesråden

Ivar B. Prestbakmo mener fylkeskommunen på ny forsøker å legge ned Sjøvegan videregående skole. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Ivar B. Prestbakmo reagerer kraftig på at fylkesråden vil legge ned VG2 Service og Samferdsel ved den videregående skolen. Kent Gudmundsen på sin side, sier at man må lytte til elevene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ivar B. Prestbakmo er i harnisk over at fylkesråden i møte på tirsdag vil foreslå å legge VG2 Service og Samferdsel brakk kommende skoleår. - Dette er et forsøk fra Kent Gudmundsen på å få politisk omkamp om Sjøvegan videregående skole, som han ønsker å nedlegge gradvis, sier Salangen- ordfører Ivar B. Prestbakmo. Forslaget om å legge Service og Samferdsel på vent kommende år, mener Prestbakmo er en undergraving av fylkesrådets eget vedtak om å opprettholde skolen. - Forslaget er ei undergraving av et eksisterende vedtak, gjennom en "bit for bit"-strategi. Noe som framstår som både uakseptabelt og uredelig, sier Prestbakmo.Nedlegger ikke

Fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen stiller seg uforstående til kritikken fra Prestbakmo, og sier at det ikke er snakk om noen nedleggelse. - Fylkesrådet har vedtatt at Sjøvegan videregående skole skal inngå i skolestrukturen i Midt-Troms, sammen med Bardufoss og Finnfjordbotn. At vi ikke opprettholder tilbudet Service og Samferdsel det kommende året, betyr ikke at vi ikke tilbyr faget året etter, sier Gudmundsen.

Ingen tvang

Han forklarer at det var kun fire søkere til faget kommende skoleår, og at det derfor ikke er forsvarlig å holde det åpent. - Vi har ei grense på åtte skolelever per klasse. Vi har gjennomført et simulert opptak, som viser at kun fire vil inn på faget, og ingen har det som andrevalg. Man kan ikke tvinge elevene til å velge Service og Samferdsel på Sjøvegan, sier Gudmundsen.Fokus

Ordføreren parerer og karakteriserer svaret fra Gudmundsen som tullprat. - Dette uttalte fylkeskommunen også når det gjaldt Restaurant og Matfag. Året etter ble faget lagt ned. Derfor har jeg svært vanskelig for å tro på det Gudmundsen kommer med, sier Prestbakmo. Gudmundsen uttaler også at ordføreren selv prater skolen ned, hver gang han går ut med negative oppslag om Sjøvegan videregående. - Ordfører Prestbakmo bør heller fokusere på det positive ved skolen. Nemlig at vi har mange søkere til VG1. Noe som lover godt for skolen i framtida, sier Gudmundsen. Prestbakmo sier på sin side at han ikke prater ned skolen, men setter fokus på at skolen gjentatte ganger blir nedleggingstruet.