Salangen-Nyheter

Opp til kommunestyret:

TV- overvåking av skole

Når det gjelder personvernloven, må et slikt anlegg meldes til datatilsynet.

Når det gjelder personvernloven, må et slikt anlegg meldes til datatilsynet.

TENNEVOLL: På torsdag skal kommunestyret i Lavangen behandle sak om TV-overvåking ved Lavangen skole.

Publisert:

Annonse
Annonse

I sakspapirene beskriver de at bakgrunnen for at saken tas opp er fordi at Lavangen skole har opp gjennom årene opplevd flere hendelser i form av hærverk og forsøk på skadeverk. Siste gang var i 2016 da det ble gjort omfattende skader på ungdomsbasen og tak på nyfløya. Rådmann Erling Hanssen beskriver i sakspapirene at etablering av et TV-overvåkingssystem vil være et viktig tiltak for å forebygge slike hendelser. Rådmannen anbefaler derfor at det bevilges midler for etablering av et slikt TV-overvåkningssystem på Lavangen skole.

Dokumentasjonsgrunnlag

En slik løsning baserer seg på IP-kameraer med høy lysfølsomhet. Kameraene vil kobles til server for lagring av video med flere utskriftbare lagringsdisker. I følge sakspapirene er systemet skissert en kostnadsberegning til 185.000 kr. (inkl.mva.), med uforutsette utgifter vil behovet for å etablere et overvåkningssystem på skolen bli 200.000 kroner. Kommunestyret vil behandle saken i møtet førstkommende torsdag 23. februar.

Annonse