Salangen-Nyheter

Tyske etterlatenskaper på Laberg

Usikrede bunkere

På bildet: Beboer i Laberg boligfelt, Frank Knutsen har visst om bunkersene i flere år. FOTO: JON HENRIK LARSEN

På Laberg boligfelt har det lenge vært kjent at enkelte er naboer til to usikre bunkere etter andre verdenskrig. Teknisk etat i Salangen har fått flere brev med bekymringsmeldinger fra grendelaget.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Nettavisa har etter tips fra beboere i Laberg boligfelt, vært på stedet og tatt bilder og snakket med innbyggere der. Vi fant to innganger til bunkere, hvorpå den ene hadde flere signaturer, bl.a inskripsjonen: "AN 1944". Dette tyder på at det er bunkere fra tysk okkupasjonstid. Beboerne i boligfeltet er redde for ungene sine, da de ofte leker ved og i de usikrede inngangene som fører til bunkersene i fjellet.Beboerne er bekymret

Grendeutvalget på Laberg boligfelt har sendt flere brev med bekymringsmeldinger til Salangen kommune for ca. 15 år siden. I tillegg har privatpersoner henvendt seg til teknisk etat uten at noe er gjort. Beboerne har ikke sett at noe er blitt gjort der og har heller ikke mottatt melding om at man har tenkt å gjøre noe for å sikre området. Nettavisen har brakt på det rene at dette er kommunal eiendom og dermed et kommunalt ansvar.På bildet:

I den ene bunkersen på Laberg er det lagt piggtrå og annet rask for å hindre at noen tar seg inn bunkersen. FOTO: JON HENRIK LARSENFlere henvendelser

Vi snakket med Kathrin Thunheim, tidligere leder i Laberg grendeutvalg, som i sin tid sendte brevet til kommunen. Hun sier at hun kan påvise et hull på toppen av haugen over bunkerne, men at det nå er gjengrodd av vegetasjon. Hun sier videre at det kan være fare for at noen tråkker gjennom mosen og faller nedi. - Jeg vet nøyaktig hvor hullet er - og jeg kan skrive under på at det er farlig, sier Tunheim til nettavisen.På bildet:

Når man titter på veggene i bunkersene står det skrevet ting på veggene fra krigens dager. FOTO: JON HENRIK LARSENKommunens ansvar

Teknisk sjef i Salangen kommune, Tore Ratkje er svært unnvikende når nettavisen møter han og spør hvor saken står i dag og hva som blir gjort. I første omgang henviser han oss til vedlikeholdsavdelingen med utsagn om at de har fått arbeidsordre på saken og beskjed om å rydde opp. Men når avisen henvender seg til vedlikeholdsavdelingen, svarer de at de kan ikke gjøre noe før de får en klar ordre om å gå i gang med sikring av området fra teknisk sjef, hvilket de ennå ikke har fått.Hitlers ansvar

Nettavisen prøver på slutten av dagen tirsdag og få en avklaring i saken med teknisk sjef Tore Ratkje. Han er fortsatt kort i svarene og travel, men har følgende kommentar til nettavisen. - Dette er en sak for vedlikeholdsavdelingen og de har fått beskjed om å se på området, sier Ratkje. Han bekrefter også at det er kommunal eiendom der bunkerne ligger. (Kommunal eiendom sorterer under teknisk sjef og kommunens ledelse som ansvarsområde. Red anm.)  - Denne saken må ned på et nivå der den hører hjemme! Kanskje man heller skulle beskylde Hitler for ikke å ha ryddet opp etter seg, sier Ratkje krast. Nettavisen vil følge saken videre...