Salangen-Nyheter

Felles næringsstrategi:

Utfordrer næringslivet

Ordførere og rådmenn var positive til byregionprosjektet. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Gjennom byregionprosjektet ønsker Sør-Troms Regionråd å forene kraften i sju kommuner for å kunne få en god næringsutvikling over de kommunale grensene. - Vi er avhengig av byen, og byen er avhengig av oss, sier Ibestad-ordfører, Dag Sigurd Brustind.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 14.04.2016 kl 00:00

Annonse

Byregionprosjektets formål er å styrke regioner med å bidra til økonomisk vekst og økt samspill mellom by og distriktene. Byregion Harstad ønsker å utarbeide en regional strategi for næringsutvikling og for stedsutvikling, og det var syv kommuner som pekte seg ut som viktige vekstfremmere for regionen: Kvæfjord, Ibestad, Skånland, Gratangen, Lavangen, Harstad og Salangen.  - Det som er spesielt nå er at vi har gått sammen med sju kommuner i et samarbeid for å få et bedre nærings- og stedsutvikling i regionen. Det er første gang at sju kommuner går sammen i et så stort næringsarbeid, sier Dag Sigurd Brustind regionrådsleder i Sør-Troms Regionråd.

Flere av ordførerne og næringskonsulentene i kommunene var tilstede på pressekonferansen tirsdag. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

Positivt til prosjektet

Salangen- ordfører, Sigrun Wiggen Prestbakmo ser svært positivt på byregionprosjektet, og har trua på at det vil hjelpe å løfte hele regionen.- Det som er styrken ved å være sju kommuner er at vi har sju virkemidler med masse kompetanse innenfor næringsutviklingsarbeid som er med på å løfte dette her. Det tenker jeg er grunnlaget for at vi kan lykkes i prosjektet, med at vi er såpass ulike som vi er og har såpass ulikt næringsliv som allerede har et godt samarbeid, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo.