Salangen-Nyheter

Refleksbruk og regler om viltpåkjørsel:

Utfordringer i hverdagen

Når høsten og vinteren gjør sin innmarsj, trekker vilt fra kalde myrer og tette skogområder til veiene.. Vet du hva som må gjøres om du treffer på en elg med bilen?. ARKIVFOTO: CAMILLA FINVIK

Høstens innmarsj har begynt for fullt. Følger ikke den kjølige temperaturen, blir det i alle fall tidligere mørkt på kveldene. Bilister må bli mer oppmerksom og myke trafikanter må pakke fram refleksvestene for å sikre seg på best mulig måte. Men uhell skjer til tross for mye forarbeid, og med hjortvilt og andre dyr langs veikantene er det ekstra kjekt å vite hva man bør gjøre ved påkjørsel av hjortevilt.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Mørketid

Vintersesongen med mye kulde og snø er i følge hjortevilt.no den tiden hvor flest dyr blir påkjørt, men så snart veiene blir mørklagt øker sjansene uansett. Viltet er ofte uforutsigbar, og man kan aldri være sikker om de er alene eller i gruppe.

Ved viltpåkjørsler er man  i følge Vegtrafikkloven § 12. pliktig til å stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade. Politiet skal kontaktes på 02800 og påkjørselsstedet skal merkes så det er lettere å spore skadede dyr. Som regel skal man aldri følge et skadet dyr selv, både av fare for seg selv, og det kan vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

Dersom du kjører på vilt:

- Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.

- Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp / kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

- Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

- Merk påkjørselssted - dette for å kunne spore skadede dyr senere.

- Hjelp dyret. Hvis dyret åpenbart ikke kan leve videre eller bli friskt, forkort dyrets lidelse. Avliv dersom du er kompetent og i stand til det.

- Meld skaden til forsikringsselskapet.

- Oppsøk lege dersom du har smerter etter ulykken.