Salangen-Nyheter

Fikk skryt av Fylkesmannen i Troms:

- Utmerket kriseøvelse

På bildet: Kriseledelsen i Salangen kommune midt under øvelsen tirsdag formiddag. FOTO: JON HENRIK LARSEN

På bildet: Kriseledelsen i Salangen kommune midt under øvelsen tirsdag formiddag. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen kommune gjennomførte tirsdag en kriseøvelse. Øvelsen var en ikke- full-skala-øvelse, men mer en teoretisk øvelse, hvor kriseledelsen var samlet og jobbet fram beslutninger og tiltak.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det var Fylkesmannen i Troms ved samfunnsikkerhets- og beredskapsstaben som øvde Salangen kommunes kriseledelse. Øvelsen pågikk i fra kl. 10.20 til kl. 13.47 på formiddagen tirsdag. Scenario for øvelsen var at en atomubåt hadde brann i reaktoren og var i overflateposisjon ute på havet sør/vest av Senja. Beredskapsnivået ble høynet til atomberedskap. Under selve øvelsen var også kommunens hjemmesider satt i kriseberedskap, slik at folk kunne hele tiden holde seg orientert om hva som skjedde. Dette vil også fungere i en reel situasjon.


På bildet:

Hans Kristian Rønning fra Fylkesmannen i Troms syntes Salangen kommune hadde en dyktig kriseledelse. FOTO: JON HENRIK LARSEN


Dyktige ledere

Representant fra Fylkesmannen i Troms, Hans Kristian Rønning var observatør under hele den teoretiske øvelsen som skjedde i går formiddag. Hans konklusjon var at krisegruppen i Salangen kommune fungerer godt. - De har noen gode ledere som er flinke til å handle riktig og klart under en slik krise. Det er gode og konstruktive diskusjoner i gruppa, samt at de er gode til å ta riktige besluttninger, sier Rønning til nettavisen.


Viktig og øve

Ordfører, og leder i krisegruppa, Ivar B. Prestbakmo synes det var en utrolig lærerik øvelse. - Det er viktig og ha en god beredskap, og da må man hele tiden øve på ulike hendelser, slik som vi gjorde i dag, sier Prestbakmo. Han er glad for de gode ordene fra Fylkesmannen i Troms, i forbindelse med håndteringen av scenarioet under øvelsen tirsdag. - Dette er et viktig ansvar som vi har, og derfor er det viktig at alle planer og rutiner gjennomgåes ofte, avslutter Prestbakmo til nettavisen.

Annonse