Salangen-Nyheter

Gamle bruksgjenstander:

Utstilt ved grendehuset

Noe av utstyret som var stilt ut under 200 års markeringen i Seljeskogen i 1992. FOTO: SNEFRID HEIM.

SELJESKOGEN: Under 200 års jubileet i Seljeskogen i 1992 ble det stilt ut en rekke gamle bruksgjenstander med lokal tilhørighet. Det er nå gått 25 år, hvor er gjenstandene i dag?.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

I 1792 ble det første rydningsseddel for Seljeskogen opprettet, og siden da har den lille dalen utviklet seg til en hel bygd. I forbindelse med 200 års markeringen i 1992 ble en rekke gamle bruksgjenstander med lokal tilhørighet stilt ut. Mange lurer på hva som skjedde med disse tingene etter at jubileet var over. Leder for markeringen, Per Hauglid, forteller at gjenstandene var midlertidige bidrag fra private blant bygdas innbyggere. - Det fantes en rekke saker og ting som folk hadde tatt vare på fra gamle dager, som de tok med seg og som ble utstilt i forbindelse med markeringen. Blant annet gamle håndkverner, smier, hesteredskaper som hadde vært i bruk på en av bygdas mange gårder, forteller Per Hauglid til nettavisen. Etter utstillingen ble gjenstandene levert tilbake til sine respektive eiere.

Fra avdukingen av Bautasteinen sommeren 1992. FOTO: SNEFRID HEIM.

Store verdier krevde vakthold

Ettersom mange av disse gjenstandene var verdifulle eller uerstattelige ble det satt opp døgnvakthold. En av de som gikk nattevakt var Pers kone, Ranja Hauglid, men Per forteller at han opplevde et enormt samhold og mye god innsats fra bygdas befolkning. Blant annet ble det reist en minnesbauta som består av en stor stein som en gruppe menn fra bygda fraktet ned fra Storhaugen. - Ære være bygdas befolkning for den enorme innsatsen, avslutter Hauglid.