Salangen-Nyheter

Store køer på avfallsmottaket:

Utvider åpningstidene i sommer

KØER: Det var store køer på grovavfallsmottaket tirsdag. FOTO: PRIVAT

SJØVEGAN: Grovavfallsmottaket på Sjøvegan utvider åpningstidene i sommermånedene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

For å få bukt med køer som oppstår i disse vårdager på grovavfallsmottaket har nå Perpetuum som drifter mottaket bestemt seg for å utvide åpningstidene sine.

- Vi har vært i dialog med kommunen over lengre tid. Det som er utfordringen på våren er at det kommer mye folk på en gang. Løsningen er såpass bra at den blir brukt på kort intervall. Det er godt vær og det er mange folk som benytter seg av løsningen, sier Odd-Egil Antonsen, faglig leder i Perpetuum Miljø AS.

Han forklarer at det på visse dager kan være mye besøk og på andre dager mindre.

- Vi har i dialog med kommunen bestemt at vi skal gjøre endringer på åpningstider og antall kontainere. Vi skal øke kapsiteten. Fra neste åpningsdag vil åpningstidene bli utvidet fra ni på morgenen til syv på kvelden. Det vil være sånn gjennom hele sommeren. Antall kontainere økes med to stykker, sier han.

Med disse grepene håper han at kødannelsene vil minske.

- Jeg håper at vi klarer å ta unna køen og at det blir minst mulig trangt for kundene. Jeg håper det vil fungere, sier han.

Han oppfordrer de som benytter seg av grovavfallsmottaket til å sortere søppelet sitt før de kommer til grovavfallsmottaket, i tillegg til å ta hensyn til hverandre.

- Ta hensyn til hverandre. Det er spesielle tider og det handler om avstant og å ta hensyn til alle man møter der. Følg reglene som myndighetene anbefaler. Vis god køkultur og hensyn, oppfordrer han.