Salangen-Nyheter

1,35 millioner til næringsutvikling:

Utvider Næringshagen

SJØVEGAN: Næringshagen Midt-Troms får tilskudd fra Siva (Selskapet for Industrivekst SF) på 1,35 millioner kroner med formål i å utvide det geografiske dekningsområdet til å inkludere kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv og Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I en pressemelding utsendt av Nærings- og Fiskeridepartementet at Næringshagen Midt-Troms en av de etatene i Norge som får tilskudd fra Siva (Selskapet for Industrivekst SF) på 1,35 millioner kroner med formål i å utvide det geografiske dekningsområdet til å inkludere kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv og Salangen. – Norsk næringsliv trenger sterke innovasjonsmiljøer. Gjennom å koble bedrifter sammen, legger vi til rette for at flere kan lykkes, slik at de kan skape arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til nettavisen.

Retter seg mot etablerte bedrifter

Næringshagen Midt-Troms er en av syv i Norge som får støtte til nettopp dette formålet, og I pressemeldingen trekkes det frem at næringshageprogrammet retter seg mot etablerte bedrifter med et spesielt fokus på distriktene. – Gjennom programmet kan de blant annet få hjelp til å utvikle ideer, bedriftsrådgivning og kommersialisering, går det frem i pressemeldingen.

– Norsk næringsliv trenger sterke innovasjonsmiljøer. Gjennom å koble bedrifter sammen, legger vi til rette for at flere kan lykkes, slik at de kan skape arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. FOTO: MARTE GARMANN​