Salangen-Nyheter

Du kan bestemmer kretsstyret:

Valgtid i Coop-Nord

Per Hauglid er 3.kandidat på valgkomiteens innstilling til kandidater til årsmøtet i Coop Nord SA. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Nå er det klart for valg i Coop-Nord. Og alle som har medlemskort kan være med på å avgjøre hvem som skal sitte som medlemsvalgt i styret i Coop Nord.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I går fredag den 8.februar og i dag lørdag den 9.februar er det tid for valg av medlemsvalgt til årsmøte til og med kretsutvalget i Coop Nord. Coop nord har 62 butikker fordelt på 24 kommuner i Ofoten, Lofoten og Troms. Årsmøtet er Coop-Nords høyeste organ og det pleier å være 2 møter pr år. Coop Nord er inndelt i 13 kretser og hver krets skal ha minst 1 medlem og 2 varamedlemmer på årsmøtene. Medlemmene velges for 2 år i gangen og vararepresentantene velges for 1 år.

Krets 11

Salangen og Dyrøy tilhører krets 11 og medlemmene kan stemme i butikkene på Sjøvegan og i Brøstadbotn. For å stemme må de fremvise medlemskortet til Coop. Når de gjør det vil de få en stemmeseddel som de kan benytte for å krysse av den kandidaten som de ønsker skal bli valgt inn til årsmøtet og kretsutvalget.

Kretsutvalget

De kandidatene som er innstillt til kretsutvalget er Tor Aune, Kristin Nymo, Trine Strand, Per Hauglid, Wenche Mikalsen, Walborg Fossan, Dagmar Johansen, Frank Johnny Mathiesen, Gutorm Jon Bakkehaug, Tom Gunnar Ask, Elin Polle, Asbjørn Larsen og Anne Britt Hanstad.

Din stemme

Valgkomiteen håper at så mange som mulig av medlemmene bruker sin stemmerett og er med på å velge den kandidat som de vil ha med i styret. - På stemmeseddelen er det også en mulighet til å foreslå kandidater til neste års valg. Så har man gode forslag til kandidater for neste års valg kan man skrive dem ned der før man leverer stemmeseddelen inn igjen, sier kandidat Per Hauglid. Det vil være stand i Coop Prix butikken i Salangen i hele dag lørdag fra kl. 09.00.