Salangen-Nyheter

Kommunestyret i Salangen i dag:

Vedtok samisk skilting

Under kommunestyremøte i Salangen i dag, mandag ble det vedtatt at både norske og samiske stedsnavn skal være inkludert på veiskiltene i kommunen. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Under kommunestyremøte i Salangen i dag mandag ble det lagt frem interpellasjon vedrørende samisk skilting i Salangen kommune. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo var positiv til forespørselen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Før kommunestyremøtet i Salangen sendte representant Terje Bertheussen fra Salangen Høyre interpellasjon til ordfører med ønsker om at Salangen kommune skal kartlegge behovet for skilting av samiske stedsnavn i kommunen, og at sak om samisk skilting fremlegges til kommunal behandling i løpet av 2018.

Samisk er viktig for kommunen

I ordførerens svar til Bertheussens forslag understreker hun at samisk er både en del av historien til kommunen så vel som en viktig del av kommunen i dag. – Salangen sin historie er i aller høyeste grad også en historie om det samiske folk... Hensikten med å skilte på samisk og norsk er bra, og det støttes. Men det fremstår som hensiktsmessig å sammenstille skilting på norsk og samisk når det kommer til stedsnavnskilt, opplyser Prestbakmo i svaret. Hun legger til at skilting av stedsnavn er Statens vegvesen sin oppgave, men at kommunen kan gjennom vedtak be om å få skilting på både norsk og samisk.

Blir samisk og norsk

Under kommunestyremøtet i dag ble det endelige vedtaket ordførerens forslag med at kommunestyret i Salangen ber Statens vegvesen skilte stedsnavn i Salangen kommune på samisk på lik linje med norsk, og at administrasjonssjefen legger frem en sak om samiske stedsnavn i Salangen i løpet av 2018.