Salangen-Nyheter

Positiv til veinavn:

Vedtok veiforslag

Mandagens kommunestyere var avholdt i storsalen på kulturhuset. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Under mandagens kommunestyremøte ble det fastslått de offisielle veinavnene på enkelte veier i Salangen. - Jeg er sikker på at disse veiadressene kan vi stå innenfor, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Ressursutvalget har i flere omganger behandlet saken angående ny eller endret veinavn på de uoffisielle veiene i Salangen. I den siste runden har det blant annet vært to høringsrunder. - For noen år tilbake var det påbegynt et arbeid i forhold til å sette offisielle veinavn. Det handler om å stedfeste noen av de navnene som folk allerede bruker i dag. For å ivareta sikkerhet blant annet når uttrykningskjøretøyene skal finne frem er det viktig å ha veinavn, og disse veinavnene må være offisiell, i tillegg som de skal være markert på kartet, sier ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Stor enighet

Under kommunestyremøte mandag vedtok kommunestyret de offisielle veinavnene i Salangen. Sigrun forteller at på grunn av den omfattende arbeide som har ligget til buns var det ingen uenigheter eller store diskusjoner under kommunestyremøtet. - Nå har vi fullført et omstendelig arbeid for å få på plass disse veinavnene. Jeg trur alle vil få glede av at de er på plass.  Vi har gjort en stor jobb med å lytte og høre på innbyggerne, og det har vært en relativ stor prosess, avslutter Prestbakmo til nettavisen.

Ressursutvalget fremla følgende forslag om nye og endrede adresser i forhold til forslagene:

Gropaveien endres til Laberg

Småmyrveien endres til Solstien

Oksebåsveien endres til Utsikten

Seljeskogen endres til Seljeskogveien

Øvre Salangen endres til Prestbakkveien

Skansen endres til Skårvik

Storvollen endres til Storvollveien

Parken tas inn som ny vei