Salangen-Nyheter

Høsten er i gang:

Veistikkene settes

Stikkebilen på veg. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Et sikkert tegn på at sommeren er på hell, og den første sneen er på vei, er at veistikkene plantes langs veiene våre.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Dette er et sikkert høst-tegn som at grågåsa flyr sørover til Afrika på denne årstiden. I Salangen ble de første stikkene stukket ned på onsdag, og det er de første av 1000-vis av stikker som stikker fra Vegvesenets stikke-lager. Vegstikkene stikker seg tydelig ut langs veiene med sin røde høstprakt med refleksbåndet festet rundt staven. Før i gamle dager var stikkene spikket av tre. Et arbeid som oftest ble satt ut på anbud til sommerjobbende ungdom i skogene. For hver spikket stikke fikk en hardt-arbeidende lettlurt sjel 10 øre, og dette ble kroner av til slutt bare man holdt ut og spikket lenge nok.

Trafikken før og nå

Vegstikkene ble deretter buntet sammen i bunter på 100 stikker, og kjørt ut på lasteplanet til Vegvesenets velkjente små lastebiler av merket Mercedes. Den gang da ble stikkene pikket i jorda for hand med spett, bannskap og vonde rygger. Et arbeid som nok tok lengre tid enn i dag, men man må huske på at farta i trafikken var deretter også. De færreste motorvogner kom opp i større fart enn 60 km/t, og da var det som regel ikke veiforhold for å tråkke gasspedalen lengre ned heller. Grusveier med småstein og telehiv midt på blanke sommeren innbydde som regel ikke til den store kjøreopplevelsen. Kjøreglede var noe man opplevde da man klarte å kræke seg fram til tenkt destinasjon, før dagen var gått.

Effektiv stikke-prosess

I våre dager er prosessen med å stikke stikkene i veikanten heldigvis automatisert. Vi legger ved en illustrativ animasjon for å vise hvordan dette foregår på en effektiv og presis måte. Vi ber alle bilister vise hensyn til stikke-bilen, og ikke forsøke å stikke seg forbi på uoversiktlige strekninger. Nå er høsten på vei vil vi trenge alle stikker vi kan se når høstmørkna stikker seg fram over landet, og nyesneen begynner å legge seg over veiene.

Illustrativt bilde av Stikkeprosessen