Salangen-Nyheter

10.klassinger er med å forme rusforebyggende arbeid

- Veldig kult at vi kan bidra

I går var det en litt spesiell skoletime for 10.klassetrinn ved Salangen skole. De fikk besøk av frisklivs- og folkehelsekoordinator i Salangen og politikontakt Andreas Nilsen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Med seg hadde de et spesielt oppdrag til skoleklassene, som skal løses innen starten av desember.

Politikontakt Andreas Nilsen delte ut oppdraget som han og frisklivs- og folkehelsekoordinatoren ønsker at elevene skal løse innen begynnelsen av desember. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Når elevene har løst oppdraget, skal det presenteres tilbake til kommune og politi. Oppdraget omhandler temaet rus og helse, og elevene skal til syvende og sist produsere materiell som kan brukes i forebyggende arbeid mot rus.

Dette i forbindelse med at Salangen kommune ønsker å jobbe forebyggende ut mot ungdom for å hindre at flere knytter kjennskap til rus og rusavhengighet.

Dette er et prosjektbasert arbeid for elevene som har opprinnelse i en nasjonal realfagssatsing som heter Lektor2. Satsingen har som mål å få et bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv/næringsliv.

Her er grunnideen at elevene skal løse et oppdrag på bestilling fra arbeidsliv og erfare bedre hvordan realister jobber.

Frisklivs- og folkehelsekoordinator, Karla Mari Sende mener at arbeidet som nå legges ned av 10.klassene ved Salangen skole, er midt i blinken i forhold til arbeidet med folkehelse i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Frisklivs- og folkehelsekoordinator, Karla Mari Sende mener at arbeidet som nå legges ned av 10.klassene ved Salangen skole, er midt i blinken i forhold til arbeidet med folkehelse i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN