Salangen-Nyheter

Sender klage til Sametinget:

- Vi blir hardt rammet

Ronald Kvernmo flyttet til Lavangen i fjor sommer og var glad for å komme til en samisk språkforvaltningskommune.

TENNEVOLL: Ronald Kvernmo (bildet) reagerer på det samiske tilbudet i Lavangen kommune. Det er for dårlig. - Så vidt jeg vet mottar kommunen tilskudd fra Sametinget for å ivareta språk og kultur i Lavangen. Jeg er absolutt ikke fornøyd med gjennomføringen, sier Kvernmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Lavangen kommune er en del av samisk språkforvaltningsområde, som betyr at samisk skal være likestilt med majoritetsspråket. I de kommuner i Norge som er inkludert i det samiske språkforvaltningsområdet skal det være fullstendig likestilling av det samiske og det norske språk i offisielle sammenhenger. - Samisktilbudet i barnehagen fungerer kjempedårlig, samisktilbudet på barne- og ungdomsskolen fungerer sånn halvveis og samisktilbudet til voksne fungerer ikke i det hele tatt. Vår familie blir ekstra hardt rammet siden familien består av to barnehagebarn, en ungdomsskoleelev, samt to voksne som prøver å lære seg samisk, sier Kvernmo til nettavisen.

Behersker ikke samisk godt nok

Kvernmo forklarer videre at noen av de faste ansatte ved den samiske barnehagen ikke behersker samisk godt nok, og bruker for det meste norsk i samtale med barna. - På grunn av sykemeldinger ansettes det ikke samisktalende vikarer, til tross for at det faktisk finnes ressurser i kommunen. For ordens skyld vil jeg også nevne at de ansatte som behersker samisk, har jeg et godt inntrykk av. Når jeg er tilstede snakker de tydelig samisk til barna, og barna responderer.  Men det hjelper som sagt ikke, når de er sykemeldt, forklarer Kvernmo.

Ronald Kvernmo er sjaman og leder av den samiske sjamanfestivalen Isogaisa. Nå er han misfornøyd med det samiske språktilbudet i kommunen. ARKIVFOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN.

Undervisning foregår på kveldstid

Kvernmo forteller videre at den samiske undervisningen på barne- og ungdomsskolen foregår på kveldstid. - Altså etter at skoledagen er over for de øvrige elevene. Det tas ikke hensyn til om hvorvidt elevene i småklassene ellers har fridag eller ikke. Når undervisningen foregår på kveldstid, så skjer det ofte at undervisningen blir avlyst, av forskjellige årsaker. For eksempel dersom det skal være noen arrangementer på skolen, sier Kvernmo til nettavisen.

- Vi er ikke likestilt

Tidligere har det vært tilbud om grunnleggende samiskundervisning for voksne, i perioden august-desember 2016. Blant annet deltok Kvernmo og samboeren. I senere anledningen har de etterspurt oppfølgingskurs, men har ikke fått tilbud om det. - Vi fikk en lang og innviklet forklaring der det blant annet ble nevnt at jeg måtte ha søkt om opptak på universitetet i Tromsø, for å kunne fortsette å lære samisk. Så vidt jeg kjenner til er det flere i Lavangen som ønsker å fortsette studiene, men det er altså ikke mulig. Jeg er faktisk ikke helt sikker på den reelle årsaken er, så lenge det finnes både studenter, lærere og lokale. Hva skulle egenlig ellers tilskuddet fra Sametinget gå til?, undrer Kvernmo avsluttende til nettavisen og legger til at han føler at det samiske språket ikke er likestilt med det norske i Lavangen kommune.

ANNONSE
Annonse