Salangen-Nyheter

Leserinnlegg:

- Vi heier på dere!

LESERINNLEGG: Kim Ingebrigtsen i Midtre Hålogaland friluftsråd har sendt inn leserbrev. FOTO: PRIVAT

SJØVEGAN/NARVIK: Prosjektleder læring i friluft for Midtre Hålogaland friluftsråd Kim Ingebrigtsen har sendt inn leserinnlegg til redaksjonen om å holde seg i aktivitet i disse utfordrende korona-tider.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Denne vinteren/våren har gjort oss alle oppmerksomme på den viktige jobben som ansatte i helsevesen, skoler og barnehager gjør. Dette er en gruppe dyktige profesjonsutøvere som i lang tid har vært tatt for gitt. Deres evne, vilje og kompetanse til omstilling har vært en inspirasjon for oss andre, og har vært helt avgjørende i krisetid.

Barna skal gradvis tilbake til skole og barnehage, for de viktige møtene med venner, barnehageansatte og lærere. Skolen som har lang tradisjon for undervisning i klasserom, har omstilt seg over til undervisning via digitale medier på en forbilledlig måte. Nå står enda en omstilling for tur der de skal gi barna en trygg og smittefri skole/barnehagehverdag.

POSITIVT: Ingebrigtsen mener det er bra å se det positive i at det blir mer uteaktivitet i barnehager og skoler. FOTO: PRIVAT

Naturen som pedagogisk arena

Et av myndighetenes råd til skoler og barnehager er å flytte mest mulig aktivitet ut av klasserommet og inn i nærnaturen/uteområdet. Svært mange skoler/barnehager i vår region har god erfaring med bruk av naturen som pedagogisk arena. I nær sagt alle barnehager og skoler finner vi pedagoger med unik kompetanse i læring i friluft. Vi har stor tro på at skoler og barnehager også vil klare denne omstillingen på en utmerket måte. Så og si alle skoler og barnehager har et nærmiljø som er spekket med gode aktivitet og læringsområder. Dette kombinert med eksisterende utekompetanse vil gjøre det lettere å etterkomme myndighetenes råd. I tillegg til å sikre barn og ansatte en trygg og smittefri hverdag, vet vi at bruk av naturen gir mange positive effekter for både helse, læring og trivsel. I en utfordrende tid tillater vi oss å se det positive i at det blir mer uteaktivitet i barnehager og skoler.

Vær kledd for vær

En viktig forutsetning for å bruke naturen som pedagogisk arena er at barn er kledd for en hverdag ute. I vår landsdel kan vi ha fire årstider på kort tid, og det er særdeles viktig å være forberedt på dette. Foreldre har nå et særlig ansvar for at barna møter med godt og tilpasset skotøy og klær, tilpasset en hverdag ute. Dette er en forutsetning for at lærere og barnehageansatte lykkes i sin fra før meget kompliserte yrkesutøvelse. Friluftsråd over i hele landet heier på dere.

Kim Ingebrigtsen, prosjektleder læring i friluft, Midtre Hålogaland friluftsråd