Salangen-Nyheter

Bruker og kvalitet er i fokus:

Vi ønsker å hjelpe!

Her er økonomisjef i KOA AS, Oddleif Haagensen på talerstolen under mandagens kommunestyremøte. FOTO: CAMILLA FINVIK.

SJØVEGAN: I gårdagens kommunestyremøte orienterte KOA AS (Kvæfjord Opplevelse og Aktivitet AS) om deres tilbud for mennesker i alle aldre. Det skal gi barn, unge og voksne aktive opplevelser og mestring av dagliglivets utfordringer.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under kommunestyremøtet mandag formiddag, talte økonomisjef for KOA AS, Oddleif Haagensen for de tilstedeværende. Her fortalte han at KOA AS planlegger å bygge opp aktiviteten i Salangen kommune gradvis. For de som ikke kjenner til bedriften så driver de innen ulike områder av omsorgstjenester som for eksempel avlastning, botilbud og barnevern.

Bakgrunn

KOA AS har virksomhet flere steder. Hovedvirksomheten ligger i Kvæfjord. Personene bak bedriften, Mona og Morten Sørgård fikk en sønn i 1999 med barneautisme av alvorlig grad. De har derfor selv kjent på kroppen hva det kreves av foreldre å få et barn med spesielle behov. De ønsket et avlastningstilbud til sin sønn der hovedfokuset var på å opplevelse og mestring i hverdagen. De satset derfor alt og pantsatte egen bolig for å skaffe midler til det som nå er KOA AS.

Kommunalt

KOA AS består av 140 ansatte tilsammen. Her er de kjønnsmessig jevnt fordelt. Både unge og gamle personer er representert, og de fyller hverandre med kunnskap og erfaring. KOA i Salangen fikk sine 2 første ansatte i 100% stilling i oktober og november 2012. Til dags dato har de 15 ansatte hvor 7 av de er tidligere personell av Salangen Helserehab. - Dette er enormt bra og positivt, sier Haagensen. På sikt ønsker de å få faste oppdrag som kan fylle lokalet de nylig har overtatt. For å få utnyttet området på best mulig måte trenger de all støtte og drahjelp de kan få fra kommunen. - Jeg tror vi har en veldig spennende fremtid i møte. Vi ønsker å hjelpe de familiene som trenger det. Og vi håper på å tilby opplegg i forhold til det som etterspørres her i Salangen, avslutter Oddleif Haagensen.

ANNONSE
Annonse