Salangen-Nyheter

Høyres ordførerkandidat forklarer:

— Vi vet hva vi vil

Terje Bertheussen forteller hva Høyre står for i Salangen. FOTO: ARKIV

SJØVEGAN: Valgdagene nærmer seg med stormskritt, men ordførerkandidat Terje Bertheussen (bildet) fra Høyre ser ut til å ta det med ro og tar del i dagliglivet som vanlig.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

På telefon sier Bertheussen at på tross av distanser og den begrensede tiden de har til parti og valgkamp, fokuserer de på å syneliggjøre seg via Facebook og de aktivitetene de vanligvis holder på med i Salangen. Han er glad for å bli kontaktet av avisen og mener at, når det kommer til valget, er det egentlig et personvalg, og at det er viktig at kandidatene derfor presenterer seg godt.

Interkommunalt samarbeid

På Høyres nettside sier de at en nasjonal målsetting er å "fornye, forenkle og forbedre". Bertheussen forklarer at, selv om det ikke alltid går like glatt å overføre det nasjonale til det lokale, ønsker Høyre å se på den kommunale organisasjonen og fornye og effektivisere den. Noe av det de må ta med i bildet, etter debatten om sammenslåing av kommuner, er tanker om interkommunalt samarbeid. De ser noen utfordginer ved politisk kontroll og budsjettkontroll, da styrene er plassert i forskjellige kommuner, men virker positivt innstilt til samarbeid med naboene i Troms.

Helårsåpen barnehage

Videre sier Bertheussen seg enig i at andre store temaer de har er skole og forskning, og arbeid og sosial. – I forhold til Salangen har vi foreslått helårsåpen barnehage, sier han, og mener dette er viktig for både det private og næringslivet da det kan oppleves som utfordrende at ansatte må være hjemme for å passe på barn i ferien.

Bekymringer om fremtiden

Om temaet integrering never han at, selv om man skal være forsiktig med å si at vi er verdensmestre, så tror han Salangen er langt fremme og i god gang. Samtidig fremhever han også bekgymringer for varigheten av mottaket og et synkende antall ungdommer i kommunen. En potensiell nedleggelse av Sjøvegan statlige mottak kan ha negative ringvirkninger på både næringslivet og det private, da mange er sysselsatt på mottaket og mange av elevene på Sjøvegan videregående skole kommer fra mottaket.

— Vi vet hva vi vil fokusere på

Ved spørsmål om forhold til andre lokale partier, sier Berthussen at det er mye enighet i lokale saker, men: — Vi vet hva vi vil fokusere på: Vi ønsker å styrke læring og å redusere kommunal eiendomsskatt. Andre partier har kanskje stemt imot, og der ligger egentlig grenselandet for partiene i Salangen. Men stort sett er det ganske god enighet.