Salangen-Nyheter

Oktasaš cealkámuš dohkkehuvvon:

Viimmát gárvvis

Dá oažžu Sámedikki presideanta Egil Olli skeaŋkan Willie Littlehild atti sutnje. GOVVA: BEN POWLESS, GLOBAL COORDINATING GROUP MEDIA TEAM

Dá oažžu Sámedikki presideanta Egil Olli skeaŋkan Willie Littlehild atti sutnje. GOVVA: BEN POWLESS, GLOBAL COORDINATING GROUP MEDIA TEAM

ÁLTÁ: Mannan lávvordaga rájes lea álgoálbmoga miehta máilmmis čoahkkanan Finnmarkshálli Álttás. Sámediggi lei bovden álgoálbmotovddasteaddjit miehta máilmmis riikkaidgaskasaš ja ráhkaneaddji álgoálbmotkonferánsii Álttás.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Dát konferánsa lei ráhkadeapmi ON generálačoakkalmasas máilmmikonferánsii álgoálbmogiid birra New Yorkas 2014s. Ulbmil lei ovddidit ja ovdanbuktit oktasaš cealkámuša mii galgá buktit evttohusaid ON viidáset álgoálbmot politihkkii boahtte jagiid. Ledje lagabut 600 olbmo boahtán Áltái ja ivdnen gávpoga iešguđetlágan ivdnás gárvvuin. Golmma beaivvis sis lea leamaš olu bárgu iđđedis eahkedii ja ikte eahkes diibmu ovccis lei viimmát cealkámuš gárvvis ja dohkkehuvvon.

Bárgu ii geargan

Ledje ovcci joavkku masa álgoálbmogat ledje juhkkojuvvon, dat čieža máilmmioasi ja nuoraid ja nissoniid joavkkut. Juohke joavkkut galggai cealkit konferánssa sárdnestuolus ahte sii dohkkehit dán oktasaš čállosa, mii galgá ovddiduvvot Ovttastuvvon Našuvnnaid máilmmikonferánssas New Yorkas čakčamánus 2014s. Sámedikki presideanta Egil Olli logai iežas loahppasártnis ahte vaikko cealkámuš dál lea dohkkehuvvon ja gárvvis de ii leat bárgu geargan.

Annonse