Salangen-Nyheter

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap:

Viktig for utviklingen

Rektor ved Elvetun skole May-Elin Hals (t.v.), daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms Anne Grete Johansen og ordfører i Dyrøy Marit Alvig Espenes.

Rektor ved Elvetun skole May-Elin Hals (t.v.), daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms Anne Grete Johansen og ordfører i Dyrøy Marit Alvig Espenes.

BRØSTADBOTN: Dyrøy kommune inngår samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap med mål om å styrke kulturen innen entreprenørskap, innovasjon og gründerånd i skolen og i Dyrøy-samfunnet.

Publisert:

Annonse
Annonse

Gjennom avtalen ønsker kommunen å signalisere at dette arbeidet er svært viktig for næringsutviklingen i fremtidens Dyrøy. - Satsingen på Ungt Entreprenørskap er en del av en større bolig- og arbeidsplass-satsing i kommunen. Dyrøysamfunnet er avhengig av framoverlente innbyggere i framtida som ser muligheter og utvikler egne ideer og arbeidsplasser. Det er et stort potensiale for næringsvekst i Dyrøy, men uten gründerne kan vi ikke forløse potensialet. Nå satser vi på de unge og tror vi vil høste gevinster av det senere, sier ordfører Marit Alvig Espenes.

Verktøyene for å erobre fremtiden

Gjennom entreprenørskap utvikler elevene kunnskaper, holdninger, ferdigheter og kompetanser for arbeidsliv både i Dyrøy og i landsdelen for øvrig. Espenes sier at barn og unge bør få mer praktisk læring og få være i kontakt med verden utenfor skolens vegger. - Entreprenørskap handler om å gi elevene de riktige verktøyene for å erobre fremtiden. Det bygger selvtillit når man oppdager at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Vi må starte med de unge. Tidlig trening er en forutsetning for å mestre, sier hun.

Fremtidsretta læring

Anne Grete Johansen daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms påpeker at lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er arbeidserfaringen som lærer dem hvordan å ta dem i bruk. - Lærerne får nå tilgang til verktøy tilpasset nordnorske muligheter og elevene får virkelighetsnær, motiverende og ikke minst fremtidsretta læring, hvor det offentlige og næringslivet sammen må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap, avslutter Anne Grete Johansen.

Annonse