Salangen-Nyheter

Temakveld for foreldre og foresatte:

- Viktig med bruken av nett

Det var med representanter fra forebyggende enhet ved politiet i Midt-Troms at temakvelden om nettvett blant unge ble sparket i gang. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Mandag var forebyggende enhet ved politiet i Midt-Troms på besøk i Salangen kulturhus hvor de holdt foredrag om nettvett hos unge.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Mandag ettermiddag ble det avholdt et viktig og informativt foredrag i Salangen kulturhus da forebyggende enhet ved politiet sammen med klinisk spesialist i psykisk helse, Isabel Mühleisen Ojo snakket om nettvett og fakta om de unges digitale hverdag. Det er mange fordeler og ulemper med unges tilgang på internett og sosiale medier, men ulempene kan i mange tilfeller være mye mer alvorige enn en ofte liker å tro. Barbro og Ane fra forebyggende enhet ved politiet i Midt-Troms fortalte blant annet at etter å ha vært på besøk hos de yngre elevene ved Salangen skole, ser det ut til at det ikke er et særlig høyt antall veldig unge som bruker sosiale medier på internett, noe som er veldig positivt.

Klinisk spesialist i psykisk helse, Isabel Mühleisen Ojo snakket blant annet om hvilken rolle sosiale medier spiller i barn og unges liv, og hvordan man som foreldre kan være med å forebygge usunn nettbruk blant unge. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Viktig at foreldre følger opp

Som far selv synes rektor ved Salangen Skole, Lars Georg Nordhus at det er et veldig viktig tema som tas opp i dette foredraget, og særlig viktig er det at foreldre følger opp om deres ansvar for barnas nettbruk, og ikke være redd for å innvolvere seg i hvordan deres barn har det og hva de gjør på fritiden. – Bruken av sosiale medier øker jo mer og mer, og derfor blir også dette ansvaret hos foreldrene viktigere, sier Nordhus.

I rolle både som foreldre og rektor ved Salangen skole er Lars Georg Nordhus svært opptatt av fornftig nettbruk blant unge, men føler samtidig ett visst ansvar. 

Digital mobbing har store konsekvenser

En av de foresatte som hadde tatt turen til kulturhuset for å få med seg dette foredraget sier til nettavisen at hun synes det er veldig oppsiktsvekkende det som kommer frem, og at som følger av dette føler hun nå et større ansvar. Det kommer også stadig nye apper ut på markedet, og også her er det viktig at foreldre vet å holde seg oppdatert. Isabel Mühleisen Ojo, som er klinisk spesialist i psykisk helse med fordypning i vold og overgrep trekker blant annet frem at digital mobbing og ufrivillig bildedeling gjennom sosiale medier er en stadig økende årsak for psykiske lidelser hos unge.

ANNONSE
Annonse