Salangen-Nyheter

Ordfører Wiggen Prestbakmo:

– Viktig med tilgjengelighet

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo har forståelse for Ibestad ordførerens forslag til flytting av hovedkontoret for interkommunal legevakt til Sjøvegan, men legger til at dette ikke har vært drøftet i eller med Salangen kommune.

SJØVEGAN: Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo har forståelse for Ibestad ordførerens forslag til flytting av hovedkontoret for interkommunal legevakt til Sjøvegan, men legger til at dette ikke har vært drøftet i eller med Salangen kommune.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

I forbindelse med saken om å flytte hovedkontoret for den interkommunal legevaktordningen til Sjøvegan som Ibestad ordføreren har foreslått kommenterer ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo at hun har forståelse for dette forslaget, men at det ikke er blitt drøftet i eller med Salangen kommune.

– Brustind viser til at Målselv kommunestyre har gjort vedtak om at de ønsker å utrede egen legevakt. Når Målselv har gjort det har Ibestad sett at de ønsker å få utredet legevakt på Sjøvegan. Dette har ikke vært drøftet med eller i Salangen, men vi har forståelse for at Ibestad tenker at det er unaturlig å kjøre fra et ytterpunkt til et annet til legevakt. For Salangen er det viktig å ha en legevakt som er kompetent og tilgjengelig, og vår legevakt ligger nå på Setermoen. Så er det definitivt slik at de kommunene som samarbeider om legevakt må sikre at samarbeidet er forankret, forutsigbart og at kommunene får gode tjenester igjen i samarbeidet. Når en kommune, som i denne sammenhengen Målselv, signaliserer at de vil vurdere noe annet, så er det også naturlig at andre kommunene ønsker å diskutere hvordan samarbeidet best løses. Diskusjonen om legevaktsamarbeidet må skje med utgangspunkt i styringsgruppa og kommunestyrene, så jeg kommer ikke til å saksbehandle denne saken i media, kommeneter ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo overfor nettavisen.

Hør intervjuet med Dag Sigurd Brustind her.