Salangen-Nyheter

Snakker om politireformen:

- Viktig og henge med

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Troms politidistrikt er positiv til den ny politireformen. Fredag er han i Gratangen for å orientere om den nye reformen.

SJØVEGAN: De neste årene skal politiet i Norge få et bedre og mer moderne politi. Nå på fredag skal regionrådet i Sør Troms orienteres om den geografiske strukturen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Politiet skal gjennom omfattende endringer de kommende årene, og det er planlagt at til neste år vil alle endringene stå ferdig etablert. Politireformen er kort og godt en plan for å kunne utvikle politiet slik at de jobber mer effektivt og er rustet til å møte fremtidens kriminalitet. - Målet er å levere bedre polititjenester. Politiet er en viktig samfunnsaktør, og vi er avhengig at politiet skal henge med i samfunnsutviklingen. Vi ser at verden endrer seg stadig og de endringer går fortere. Når verden endrer seg, endrer også kriminaliteten seg, forklarer politimester Ole Bredrup Sæverud i Troms politidistrikt til nettavisen.

Færre distrikter

Et av tiltakene blir å ha færre politidistrikt på grunn av at dagens organisering. Færre og større politidistrikter vil gi bedre kapasitet og mer solid kompetanse. - Et av de praktiske grepene er å få færre operasjonssentraler, men heller ha høyere bemanning for å være bedre rustet for store alvorlige hendelser. Det er verken opperasjonssentral  eller politimesteren i distriktene som kommer å hjelper deg når du trenger hjelp, da er det en politibil som kommer. Derfor behøver vi ikke mange plasser hvor vi sitter inne, slik kan vi frigjøre kapasitet til å ha flere ute på hjul, forklarer Sævrud til nettavisen.

Møter regionrådet i Gratangen

Fredag formiddag skal Sæverud og flere fra politietaten møte de folkevalgte i Sør Troms regionråd. - Vi skal ikke bare lage et nytt distrikt vi skal også utrede hvordan den geografiske inndelingen kommer til å være i det nye distriktet. Vi skal involvere kommunene fordi samarbeidet mellom kommunene og politiet er avgjørende både for kriminalitetsbekjempelse og oppfølgning av kriminalitetsofre, avslutter Sævrud til nettavisen.