Salangen-Nyheter

Har deltatt på øvelse i Finnmark

Vil bli militære kolonner etter E6

Torsdag og fredag blir det militære kolonner fra Finnmark mot Troms etter øvelse. FOTO: CHRISTINA GJERTSEN, FORSVARET

Torsdag og fredag blir det militære kolonner fra Finnmark mot Troms etter øvelse. FOTO: CHRISTINA GJERTSEN, FORSVARET

 Å trene og øve på å forsvare Finnmark er også forsvar av Norge. Skarpskytingsøvelsen Thunder Bolt er gjennomført i regi av Finnmark landforsvar.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

- Forsvarets kampkraft avhenger av samvirke mellom ulike avdelinger og kapasiteter. Dette bygger man gjennom realistisk samtrening og personlig kjennskap. Gjennom uka har vi fått trent på relevante oppdrag med skarp ammunisjon. Dette har vært en viktig milepæl i oppbyggingen av Finnmark landforsvar, og har gitt oss et godt grunnlag for videre styrking av forsvarsevnen i nord, sier oberst Tomas Beck, sjef for Finnmark landforsvar.

Nå skal artilleri, pansrede kjøretøy og beltevogner fra indre Troms som deltok, hjem igjen fra Porsangmoen. Tre kolonner kommer til å bevege seg langs E6 fra og med torsdag morgen 16. juni til og med fredag formiddag 17. juni. Dette i tillegg til støtte fra sivile innleide transportselskaper.

Kent Dahl er sjef i Logistikkbataljonen i Trenregimentet. Han forteller at det er de som har hatt ansvaret for kolonnene som har gått mellom Troms og Finnmark.

- Dette er en god samvirkearena. Vi har brukt kapasiteter fra brigadens Stridstrenbataljon på turen nordover. I tillegg til transporten, har folka hans stått for etterforsyningen til styrkene i Finnmark landforsvar. I og for seg ikke så veldig komplisert, sier han.

- Men mye koordinering. Samtidig får vi veldig godt samvirke med de styrkene vi etterforsyner. Får ikke disse ammunisjon, drivstoff, mat, verkstedtjenester i felt, eksempelvis, så sliter de med å få gjennomført operasjonene sine, forklarer Dahl til nettavisen.

Fakta

• Thunder Bolt er en såkalt samvirkeøvelse

• Samvirkeøvelser innebærer at flere deler av i dette tilfellet Hærens avdelinger øver koordinert sammen

• Artilleri, bombekastere, logistikk, sanitet og evakuering av skadde, soldater til fots, panserbekjempelse, jagerfly, bruk av pansrede kjøretøy, flystøtte, bruk av helikoptre, styrkebeskyttelse gjennomført av Heimevernet, osb, skal virke sammen. Under denne øvelsen ledet, koordinert og sydd sammen av Finnmark landforsvar sin stab.

• 630 soldater deltok. Disse kom fra Finnmark landforsvar, Brigade Nord, Heimevernet, Trenregimentet, Luftforsvaret, Forsvarets sanitet, Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon.

Annonse