Salangen-Nyheter

Vil få næringstalenter

Næringslivstalenter i Astafjord inviteres til å være med på et prosjekt som satser på å gi dem inspirasjon, nettverk, ideer og kunnskap.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2008 kl 00:00

Annonse
Annonse

Talentene kan finnes i alle slags yrker, privat eller offentlig sektor. Til sammen rundt 40 næringslivstalenter i Lavangen, Salangen, Gratangen og Ibestad får være med. Forslag på aktuelle kandidater må leveres før 12. november.Kommunenes beste

Det er kun kommunenes beste næringslivstalenter - de som skiller seg ut gjennom gode ferdigheter, positive holdninger og som har en spesiell interesse for sitt fagområde som skal nomineres. Talentene får tilbud om en-til-en coaching og team-coaching, seminarer, kurs og faglige reiser. Hver kommune danner sitt talentteam som skal gjennomføre en spennende oppgave sammen. Det vil bli dannet talentteam innenfor like næringer på tvers av kommunene.Får inspirasjon

Talentene blir med på en spennenede reise. Med masse faglig insprasjon, nye nettverk, friske ideer og ny kunnskap. Prosjektet Dyrk talentene er eid av Studiesenteret.no, og retter seg mot næringslivet i de fire kommunene i Astafjord. Prosjektet har fått støtte fra Troms fylkeskommune i flere omganger, og er nå inne i en fase der enda flere talenter får en mulighet til å utvikle seg. Talentene plukkes blant personer som representerer et potensiale for utvikling av næringslivet i lokalsamfunnet og regionen.Prosjektledelse fra Astafjord

De fire prosjektdeltakerne er Anne Strømmesen i Lavangen, Ørjan Johansen i Salangen, Annie Mikalsen i Ibestad og Jørgen Høgmo i Gratangen. Send inn forslag til talenter til 

talentene@studiesenteret.no.