Salangen-Nyheter

Ann Karin Kvernmo er sterk i sin sak:

Vil gjeninnføre geita

Fredag var sametingspolitiker Ann Karin Kvernmo på plenum i Sametinget hvor hun snakket om gjeninnføring av geit til Finnmark. Saken har fått stor respons i media, og hun er spent på hva fremtiden vil bringe. FOTO: JON HE

ALTA: Fredag var sametingspolitiker Ann Karin Kvernmo på plenum i Sametinget hvor hun snakket om gjeninnføring av geit til Finnmark. Saken har fått stor respons i media, og hun er spent på hva fremtiden vil bringe.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2019 kl 00:00

ANNONSE
Annonse

Sametingspolitiker Ann Karin Kvernmo var fredag på plenum på Sametinget hvor hun tok opp gjeninnføring av geit til Finnmark. For en tid tilbake ble det innført forbud mot geit i Finnmark, men nå mener Kvernmo det er på tide at det allsidige husdyret får en ny fremvekst i landets nordligste fylke. – Slakterier og meierier legges stadig ned, og med å få geitdrift gjeninnført i Finnmark vil man kunne bevare disse arbeidsplassene. I tillegg har geita stor innflytelse på kulturlandskapet som stadig blir mer og mer gjengrodd, forteller Kvernmo i intervju med nettavisen.

Allsidig husdyr

Ann Karin har selv drevet med geiter og har god kunnskap om både drifta og nytteverdien ved geiter. – Geita er ikke noe dårligere en reinsdyr, hele dyret kan brukes, både melka, kjøttet og skinnet har en nytteverdi. Fordelen med melka er blant annet at de som er intolerante for ku-melk kan drikke geitemelk. Dessverre mener næringsmiddelkonsernet Nortura at det ikke er tilstrekkelig etterspørsel på geitekjøtt og er dermed redd or overproduksjon og dermed dårligere priser for de som driver, opplyser Ann Karin Kvernmo.

Vil bevare lappgeita

Den nordsvenske lappgeita er en liten rase som er svært utrydningsturet. Tall fra 2013 viser at det kun var registrert i underkant av 200 individer i genbanken. Kvernmo brenner sterkt for å bevare denne skjøre geiterasen og ønsker dermed at denne rasen skal innføres til Finnmark. – I dag finnes denne rasen kun på ett gårdsbruk i Sverige, og min store oppfordring er at små gårdsbruk kan være med å ivareta denne rasen ved å ta inn tre - fire dyr til gården.

Blest i media

Flere aviser har tatt tak i saken, noe Kvernmo er svært positivt overrasket over. – Jeg hadde ikke forventet en slik respons, og håper dette er noe som nå vil tas videre. Jeg er spent på å se hvor dette havner, men jeg blir å følge tett opp i saken helt til jeg har geita i Finnmark, om jeg så må hente den selv, understreker sametingspolitikeren i intervju med nettavisen.