Salangen-Nyheter

Historier fra Sør-Troms er relevant:

Vil ha din historie

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker historier og erfaringer fra samer, kvener og norskfinner. FOTO: PRESSEBILDER

TROMSØ/SJØVEGAN: Sannhets- og forsoningskommisjonen har satt i gang sitt arbeid og vil ha samers, kveners og norskfinners historier og erfaringer med tidligere tiders politikk. Det som i dag definerer som fornorskningspolitikken.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

I juni 2018 bestemte Stortinget å nedsette en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Kommisjonen er sammensatt av flere fagpersoner og en av dem er Marit Myrvoll. Hun er markasame fra Sør-Troms, sosialantropolog, forsker og museumsleder ved Vàrdobàiki museum. Etter kommisjonens møte ved det nyopprettede sekretæriatet i Tromsø på fredag tok nettavisen en prat med Marit Myrvoll om kommisjonens arbeid. Samene og kvenene i Sør-Troms har som kjent ikke unngått fornorskningen.- Kommisjonens arbeid skal være et grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners og norskfinners erfaringer i møte med den norske politikken og redegjøre for hvilke konsekvenser dette har hatt, utdyper Marit Myrvoll. Kommisjonen skal levere sin funn og forslag 1.september 2022.

Din historie etterlyses

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil høre samers, kveners og norskfinners historier og erfaringer med fornorskningen. Det er på dette grunnlaget kommisjonen kan avgi sin innstilling som både skal inneholde en historisk kartlegging, redegjøre for konsekvensene av fornorskningspolitikken og foreslå tiltak for forsoning.- Det enkleste for de som bruker internett og data er å gå inn på nettsiden til kommisjonen og trykke "Del din historie". Men det er jo ikke alle som er digitale brukere og de kan enten skrive ned sin historie eller ta den opp på bånd og sende den inn til kommisjonens sekretæriat i Tromsø. Eller de kan ta direkte kontakt med en av medlemmene i kommisjonen som kan bistå og videreformidle historien. Det bør gjøres så fort som mulig. Jo flere personlige historier vi får inn jo bedre blir det arbeidet vi skal avgi, er oppfordringen fra Marit Myrvoll