Salangen-Nyheter

Kommunestyremøte i Salangen:

Vil ha eget politiråd

Hans Roar Rasmussen ser gjerne at det blir etablert politiråd i distriktet. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: I dag fredag er det kommunestyremøte i Salangen, og en av sakene som skal tas opp er etableringen av et politiråd. Det vil være et organ som skal bedre samarbeidet mellom kommunen og det lokale politiet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Formålet med samarbeidet skal være å utveksle informasjon, skape en felles oppfatning av utfordringene og skape en tryggere hverdag for innbyggerne i kommunene, særlig gjennom å legge til rette for tiltak som forebygger kriminalitet.

Tettere samarbeid

Gjennom arbeidet i politirådet vil det være en gjensidig mulighet for politi og kommune til å påvirke hverandre og komme med innspill til hverandres planlegginger og prioriteringer. – Vi tror at dette vil medvirke til at de ulike oppgavene vi har, i samarbeid blir løst på en smidig og konstruktiv måte. Veien i forhold til beslutninger blir kortere og da ligger det naturlig opp i dagen at det er positivt for alle involverte, sier Hans Roar Rasmussen, lensmann i Salangen. Det har vært samarbeid tidligere, men et politiråd vil bety et mye tettere samarbeid og en bedre struktur i arbeidet. – De forskjellige aktørene som jobber opp mot forebygging og beredskap vil bedre kunne gjøre det arbeidet, mener Ivar B. Prestbakmo, ordfører i Salangen. Siden Salangen lensmannskontor omfatter Salangen, Lavangen og Gratangen, vil et lokalt politiråd bestå av lensmannen i Salangen, ordførerne i de tre kommunene og rådmennene eller administrasjonsjefene i kommunene.Positive tilbakemeldinger

Til nå har ca to tredjedeler av kommunene i Norge etablert politiråd og en evaluering gjort for en tid tilbake gav positive tilbakemeldinger. Ordningen er frivillig, men både regjering og politidirektorat oppfordrer alle kommuner til å innføre ordningen. Lensmannen i Salangen ser med glede fram til at vi får et politiråd her, og håper derfor at Salangen og Gratangen vil i likhet med Lavangen gå inn for etableringen.

Følg med behandlingen av saken i dagens kommunestyremøte, som også blir overført på web-tv fra kl. 11.30 !