Annonse
Salangen-Nyheter

Salangen kommune om bredbånd:

Vil ha full utbygging

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo vil ha innspill fra innbyggerne i utbygging av bredbånd i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo vil ha innspill fra innbyggerne i utbygging av bredbånd i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune vil gjøre vedtak om full utbygging av bredbånd til hele kommunen ved å prioritere strekninger, og vil søke om midler til dette fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det er planlagt å søke om tilskudd til dette for 2016 til utbygging av bredbånd på følgende strekninger: Salangsverket og Øvre Salangen, går det frem av presseskriv fra kommunen. - Vi søkte i fjor, men fikk ingenting da. Selv om staten har redusert disse tilskuddene, vil vi søke i år også, for å komme i gang med utbygging, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Hun understreker at målet er full utbygging, men på grunn av begrenset tilgang på midler så må ta trinnvis utbygging med utgangspunkt i den fiberen som allerede finnes. - Derfor er det veldig viktig at innbyggerne tar kontakt og kommer med innspill på dette til kommunen, sier ordføreren.

Skal bidra

I tilskuddsordningen heter det: Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i området hvor kapasiteten er lav og hvor tilbudet er avgrenset og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i de nærmeste årene.

Videreføring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har videreført ordningen som ble etablert i 2014 hvor kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd. Kriteriene for en slik søknad er: Områder uten grunnleggende tilbud (< 4 Mbit/s), lokal medfinansiering, plan for bærekraftig drift etter utbygging, betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning.  - Fristen er satt til 4. mai for innspill til kommunen i denne saken, presiserer ordfører Sigrun W. Prestbakmo.

Annonse