Salangen-Nyheter

Salangen Arbeiderparti:

Vil ha politisk samråd

Leder i Salangen Arbeiderparti, Jon Myrmel ønsker å diskutere rundt fremtidig samarbeid, samkommune ller sammenslåing av kommunene i Indre Sør Troms.

SJØVEGAN: Salangen Arbeiderparti med Jon Myrmel (bildet) i spissen ønsker å åpne for debatt rundt fremtidig samarbeid, samkommune eller sammenslåing av kommunene i Indre Sør-Troms. Derfor inviterer de nå til politisk samråd for Arbeiderparti-medlemmer og sympatisører i Astafjord-regionen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Samarbeidet mellom kommunene og sammenslåing er et tema som er aktuelt i mange kommuner over hele landet. Nå ønsker Salangen Arbeiderparti å sette dette på dagsorden og få en åpen debatt om det også her i regionen. Derfor inviterer de til regionalt medlemsmøte i Arbeiderpartiet. - Temaet er viktig. Vi trenger en lokal samfunnsdebatt om dette, sier Jon Myrmel.Tre alternativer

Det diskuteres mellom tre alternativer for veien videre. Det kan være et løst samarbeid mellom enkeltkommuner på enkeltområder slik det er i dag. Da kan det være snakk om ulike grader av samarbeid i mer eller mindre organiserte former. Ett annet alternativ er et tettere og mer organisert samarbeid på flere områder. Man kan for eksempel si at det blir en felles helsekommune i regionen, eller ett tett nærings-samarbeid. Det siste alternativet er en fullstendig sammenslåing av flere kommuner til en stor kommune. Spørsmålet er hva gir det beste grunnlaget for de offentlige tjenestene og hva tjener næringsutviklingen best?Åpner for debatt

Noen vil ha større kommuner og mener staten skal foreta en tvangs-sammenslåing. Andre mener det er greit men da må det skje frivillig. - Vi må være forberedt og tenke gjennom hva vi egentlig vil og også finne ut hva nabokommunene ønsker. Vi vet lite om det i dag fordi det ikke har vært diskutert, mener Myrmel. - Nå er det på tide at vi tar debatten og diskuterer åpent. Folk har mange meninger om saken, men vi må ha en mening i felleskap i et demokrati, fortsetter han. Derfor inviterer Salangen Arbeiderparti til møte for medlemmer og de som føler de har en tilhørighet til Arbeiderpartiet i Gratangen, Lavangen, Ibestad, Dyrøy, Bardu og Salangen.

Møtet vil finne sted i kantina på Sjøvegan videregående skole

mandag 28 januar klokken 18.00