ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Astafjord vekst fornyer seg:

Vil kjøpe nye lokaler

Astafjord Vekst ønsker og kjøpe det gamle ISIS-bygget på Sjøvegan. FOTO: WENCKE KANSTAD

SJØVEGAN: Formannskapet i Salangen kommune har fått forespørsel om å stille en kommunal garanti for et lån gjennom KLP.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

I dag leier Astafjord Vekst to forskjellige lokaler i Salangen. I søknaden til Astafjord Vekst forteller de at de ønsker å samle all sin virksomhet i ett bygg her i Salangen. Ved å samle alt i et bygg, vil dette medføre enklere logisitkk, større lagfølelse, bedre og mer egnede lokaler og sist men ikke minst lavere kostnader på lokaler.

Strandveien

Det er ISIS- bygget i Strandveien 33 som Astafjord Vekst skal kjøpe. Bygget skal overtas av kjøperene høsten 2014. Dette er kommet frem etter forhandling mellom Astafjord Vekst, og På Lag AS som er selger.

Prisen

Den totale kostnaden på å kjøpe bygget er ikke nevnt. Derimot forteller de i sin søknad til Salangen kommune at de har et lånebehov på 4,4 millioner kroner. Dette søker de å få dekket gjennom lån i KLP. Nettavisen lyktes ikke mandag å få kommentarer fra noen av partene i forhold til saken.

Vekst-bedrift

En slik bedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Slike bedrifter konkurrerer på like vilkår som andre leverandører i markedet. - Våre arbeidstakere har begrensninger på enkelte områder, samtidig har har de også spesielle styrker, forteller de på sin nettside. I Vekst-bedriftene finner du en arbeidsglede og entusiasme som du ikke ofte ser maken til. Her er det ingen som kjeder seg og slurver med rutinepreget arbeid, forteller bedriften på sin nettside.