Salangen-Nyheter

Lavangen i Vekst inviterer til forumsmøte:

Vil lage næringsplan

Prosjektleder for Lavangen i Vekst, Gunnar Berglund håper mange næringsdrivende i Lavangen kommer på forumsmøtet onsdag kveld på Fjellkysten. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

Prosjektleder for Lavangen i Vekst, Gunnar Berglund håper mange næringsdrivende i Lavangen kommer på forumsmøtet onsdag kveld på Fjellkysten. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

TENNEVOLL: Siktemålet for prosjektet Lavangen i Vekst og prosjektleder Gunnar Berglund (bildet) denne høsten er å få laget en næringsplan for kommunen. Derfor inviteres næringen til møte førstkommende onsdag på Fjellkysten.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Prosjektet Lavangen i Vekst er nå inne i en viktig fase. Siktemålet med dette 3-årige prosjektet er å skape vekst og utvikling i en kommune som de siste årene har slitt med stagnasjon i folketall, nedgang i antall arbeidsplasser, høy gjennomsnittsalder og en skjev kjønnsfordeling. For å snu denne utviklingen vil det være nødvendig å skape flere arbeidsplasser innen spesielt privat næringsliv samtidig kommunen vil måtte gjøres til et attraktivt sted å bo.


Næringsplan

Siktemålet denne høsten er å få laget en næringsplan for kommunen. Eksisterende næringer vil bli gjennomgått og analysert med sikte på å finne de virksomhetsområder som har størst potensial for lønnsomhet og vekst. Samtidig håper prosjektleder Gunnar Berglund at det også kan skapes grunnlag for nye produkter/tjenester og nye virksomheter. Innenfor de prioriterte områdene skal det lages handlingsplaner – i første omgang for 2012 og 2013 hvor ansvar og rolledeling mellom næringsaktørene selv og kommunen/offentlig myndighet vil fremgå. Denne planen vil være styrende for bruk av kommunens ressurser og ulike offentlige tilskudds ordninger. - I denne sammenheng har vi gleden av å invitere til møte i Forum Lavangen på Fjellkysten onsdag 28.september. Her vil det bli en møteplass for næringsutøvere, kommuneadministrasjon, politikere samt representanter for frivillige organisasjoner. På møtet vil prosjektet Lavangen i Vekst og de arbeidsgrupper som så langt er i sving, bli nærmere presentert. Innovasjon Norge vil også delta og bla. informere om hvordan de vil kunne bistå, forteller ordfører Viktor Andberg i Lavangen kommune.

Foreløpig agenda:

1. Velkommen (ordfører)

2. Lavangen i Vekst (prosjektleder)

- Bakgrunn, mål og formål

- Organisering og hovedaktiviteter

2. Innegg fra Innovasjon Norge (Hans Tore Nilsen, IN)

- Forutsetninger for en positiv næringsutvikling

i distriktskommuner som Lavangen

- Hvordan kan Innovasjon Norge bistå

3. Presentasjon av arbeidsgrupper og hovedutfordringer

- Landbruk (Ansv.: Tor Erik Lind)

- Reindrift (Ansv.: Anne Gerd Eira)

- Bygg og anlegg (Ansv.: Ludvik Ingebrigtsen)

- Reiseliv (Ansv.: Tor Lyngmo)

- Bomiljø (Ansv.: Hugo Spansvoll)

- Informasjonsopplegg (Ansv.: Trude Berg)

4. Diskusjon

- Muligheter for utvikling og vekst innen næringslivet i kommunen?

- Hva er de største utfordringene / hindringene?

- Hvordan kan vi skape et godt og attraktivt bomiljø?

5. Oppsummering / avslutning

Annonse