Salangen-Nyheter

Aktuell kinofilm kommer til Sjøvegan:

Viser "Tystnaden i Sápmi"

Marion Anne Rimpi ble født i Bodø i 1987. Hun ble frontfiguren for «Tysfjord-saken» og forteller morens historie i filmen. Marion står dermed for pårørende-perspektivet og viser hvor vanskelig og traumatisk det kan være å leve som pårørende til en overgrepsutsatt. I filmen får man et nærmere møte med henne.

Mandag 21.november kommer filmen "Tystnaden i Sápmi" på Salangen kommunale kino kl.19.00.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 17.11.2022 kl 08:24

Annonse
Annonse

Dette er en dokumentarfilm som handler om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn.

De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Både Ida og Marion er to modige unge kvinner som har bestemt seg for at «nok er nok». Deres barn skal ikke måtte oppleve det samme som dem selv, og de går i bresjen for å skape en endring. I løpet av denne kampen møter de begge på mye motstand – i tillegg til sin egen indre kamp for å overleve, må de takle utestengelse, baksnakking og trusler, men på tross av dette gir de seg ikke.

TYSTNADEN I SÁPMI- IKKE LENGER STILLE

I løpet av den 7 års lange prosessen med å lage filmen kom tanken at «det må være noe mer» enn bare filmen. Produsent Linn Henriksen utviklet derfor prosjektskissen til "Tystnaden i Sápmi - IKKE LENGER STILLE" som har blitt til et samarbeidsprosjekt mellom Paranord Film, Mental Helse og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus).

I tillegg til visning for allmennheten på kveldstid mandag 21.november, blir det også en egen forestilling for de i Salangen og Lavangen som jobber i «førstelinjetjenesten» kl. 14.15 på formiddagen samme dag med et eget «undervisningsopplegg» fra SANKS.

Se trailer til filmen under: