16/9 Ibestad-mann blir varetektsfengslet i fire nye uker

Mannen som den 7.august sto bak en trusselsituasjon på Sørrollnes i Ibestad kommune får forlenget varetektsfengsling på fire nye uker. Det ble bestemt av Midtre Hålogaland tingrett etter fengslingsmøtet fredag. Påtalemakten har nå utvidet siktelsen med trusler mot offentlig tjenesteperson. I fra før hadde mannen en siktelse på frihetsberøvelse.

Etterforskningen av trusselhendelsen på Sørrollnes pågår fortsatt med blant annet vitneavhør.

I følge avisen Harstad Tidende finnes det per i dag ikke et fungerende botilbud for siktede mannen i hjemkommunen. Det foreligger derimot en gjentakelsesfare. Hensynet til andre må også ivaretas. Fire uker i varetekt vil dessuten gi helsevesenet og hjemkommunen tid til utrede og se etter egnede løsninger for å tilrettelegge for siktede, skriver avisen.

Til nyhetsstudio